Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Aktywne Kaszuby - 2003

Realizowany przez:

Gimnazjum w Sierakowicach

Cel:

Cele ogólne:
— pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postawy aktywnej wobec rzeczywistości,
— integracja z regionem poprzez włączanie do współpracy z nasza szkołą różnych lokalnych partnerów na rzecz wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
— tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną, publiczną i kulturalną,
— kształtowanie nawyków aktywnych form spędzania czasu wolnego,
— wykorzystywanie technik informacyjnych w celu poszukiwania źródeł informacji i ich gromadzenia,
— realizacja wspólnych przedsięwzięć z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cele szczegółowe:
— uczeń poznaje zasady funkcjonowania rady gminy,
— uczeń prezentuje swoje stanowisko i potrafi je uargumentować w sprawie rynku pracy i możliwości edukacyjnych na forum publicznym, np. podczas sesji Młodzieżowej Rady Gminy,
— uczeń jest świadomy swoich praw i obowiązków w świetle różnych dokumentów: Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Publicznych,
— uczeń potrafi zaplanować trasę wycieczki po Kaszubach, sporządzić jej kosztorys i zrealizować ją,
— uczeń potrafi zaprojektować i założyć stronę internetową, prezentującą opracowaną trasę wycieczki po Kaszubach,
— uczeń zna elementy kultury materialnej Kaszubów,
— uczeń pozna techniki haftu kaszubskiego, rzeźby ludowej, wyplatania koszyków,
— uczeń potrafi przygotowywać tradycyjną potrawę kaszubską,
— uczeń potrafi zaprojektować przekształcenie gospodarstwa rolnego rodziców na gospodarstwo agroturystyczne,
— uczeń potrafi zareklamować swoje gospodarstwo,
— uczeń potrafi zareklamować swoje stanowisko podczas festynu z okazji Dni Europy,
— uczeń zna terminologię związaną z teatrem,
— uczeń wie, jak powstaje przedstawienie teatralne,
— uczeń bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom

Odbiorcy projektu:

W projekcie uczestniczyć będą przede wszystkim uczniowie dojeżdżający, których jest ok. 200, chętni uczniowie z terenu Sierakowie, nauczyciele, rodzice, władze lokalne i przedstawiciele zaproszonych do projektu instytucji.

Opis projektu:

Projekt edukacyjny „Aktywne Kaszuby

Budżet projektu: 17 040 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Szkoly Aktywne

Gimnazjum w Sierakowicach

Miejscowość: Sierakowice

Ulica, nr domu i lokalu: Spacerowa 14

Kod pocztowy i Poczta: 83-340 Sierakowice

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: http://

Aktywne Kaszuby

Lęborska 4, 83-340 Sierakowice, Polska

Więcej