Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowa akcja reporterska Ludzie Wokół Mnie - 2007

Realizowany przez:

Impuls – Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin w Paprotni

Cel:

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży do działań publicznych oraz stworzenie forum do zaistnienia jako ważny i potrzebny członek społeczności. Cel ten osiągnięty zostanie przez udział w konkursie 'Ludzie wokół mnie’. Kolejnym celem jest stworzenie atrakcyjnej grupy rówieśniczej o cechach opiniotwórczych (zespół gazety), nauka współpracy i kompetencji dziennikarskich (udział w warsztatach).

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży między 13, a 19 rokiem życia – licealistów i gimnazjalistów, uczących się w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin. Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni do udziału przez nauczycieli języka polskiego i WOSu.

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizowanie młodzieży do działań społecznych, tworzenie atrakcyjnego środowiska młodzieżowego zorientowanego na realizację konstruktywnych społecznie wartości. Projekt przyczynia się do integracji mieszkańców gminy. W I etapie uczestnicy zaproszeni są do konkusu 'Ludzie wokół mnie’ na najciekawszy reportaż oparty na wywiadzie z mieszkańcem naszej gminy. Podsumowaniem etapu jest uroczysta sesja, w trakcie której ogłaszane są nazwiska finalistów oraz odczytane wybrane prace. Kapituła dokonuje podsumowania projektu pod kątem 'Ludzie w naszej gminie oczami młodzieży’. Przeprowadzane są panelowe dyskusje na tematy poruszane w pracach. Efektem I etapu ma być uwrażliwienie uczestników na sprawy społeczne. Celem II etapu jest zainicjowanie wydawania gazetki młodzieżowej. Finaliści biorą udział w warsztatach: dziennikarskim i współpracy w zespole, czego efektem jest powstanie redakcji gazetki i wydanie 2 numerów w nakładzie 500 egz. Na zakończeniem projektu spotyka się cały zespół redakcyjny z przedstawicielami Stowarzyszenia w celu wypracowania form dalszej współpracy.

Budżet projektu: 10 000,00 zł

Dotacja: 6 200,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Impuls – Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin w Paprotni

Miejscowość: Paprotnia

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Świerkowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 96-515 Teresin

Województwo: mazowieckie

Powiat: sochaczewski

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowa akcja reporterska Ludzie Wokół Mnie

DK92 90, 96-515 Paprotnia, Polska

Więcej