Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy – Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej

Cel:

Celem jest zaktywizowanie środowisk do podjęcia działań w celu wypracowania strategii wyrównywania szans, wskazanie potrzeb młodzieży oraz sposobów na poprawę warunków jej rozwoju, prezentacja programów

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przedstawiciele organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny, przedstawiciele DODN, władze samorządowe – Burmistrzowie i Wójtowie – m.in.gminy Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Ząbkowice Śląskie, Stoszowice, Pieszyce, Bielawa, Ciepłowody, radni, organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią edukacyjną i młodzieży, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców, przedstawiciele ośrodków kultury, przedstawiciele kościoła, aktywna młodzież, media. Około 150 osób.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Piławie Górnej. Efektem forum będzie dyskusja (podjęcie rozmów) różnych środowisk o poprawie warunków rozwoju młodzieży oraz przedstawienie na szerszym forum działań na jej rzecz. Zwrócenie uwagi różnych instytucji na problemy i potrzeby młodzieży. Zmiana postaw środowisk lokalnych. Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej problemów i potrzeb młodzieży. Wymiana doświadczeń. Propagowanie działań programu 'Równać Szanse’ oraz innych organizacji pozarządowych. Dotarcie do środowisk, które nie miały styczności z Programem 'Równać Szanse’. Diagnoza środowiska, określenie problemów młodzieży. Zainicjowanie działań środowisk lokalnych w celu wypracowania własnych strategii wyrównywania szans młodzieży.

Budżet projektu: 10 400 zł

Dotacja: 4 900 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy – Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej

Miejscowość: Piława Górna

Ulica, nr domu i lokalu: Wiejska 2

Kod pocztowy i Poczta: 58-240 Piława Górna

Województwo: dolnośląskie

Powiat: dzierżoniowski

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Fabryczna 4, 58-240 Piława Górna, Polska

Więcej