Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Cel:

Zainicjowanie dialogu na temat wyrównywania szans edukacyjnych, uświadomienie o potrzebie podejmowania inicjatyw lokalnych i przełamywanie barier leżących u podstaw mniejszych szans młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, liderzy Programu Równać Szanse, liderzy PAFW, przedstawiciele lokalnych instytucji wspierających działania na rzecz równych szans młodzieży: organizacji pozarządowych, powiatowych i gminnych władz samorządowych (starosta, burmistrz), lokalnych przedsiębiorców, Domu Kultury, dyrektorzy okolicznych szkół, rodzice uczestników realizowanych projektów w Programie „Równać Szanse”.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Rucianem-Nida.
Forum (dla 40 uczestników) odpowiada na nowe lokalne potrzeby, wzmocni współpracę i poprawi komunikację pomiędzy władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, szkołami, rodzicami dzieci i młodzieży. Forum doprowadzi do powstania w gminie Ruciane-Nida centrum aktywności skupiającej aktywnych ludzi, (około 30), którym zależy na wyrównywaniu szans młodzieży na dobry start w dorosłe życie.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Ulica, nr domu i lokalu: Polna 2

Kod pocztowy i Poczta: 12-221 Ruciane-Nida

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Polna 12, 12-220 Ruciane-Nida, Polska

Więcej