Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Cel:

Zwiększenie aktywności środowiska lokalnego przez zapoznanie z ideą Programu 'RS’ i prezentowanie efektów dotychczasowych działań w tej sferze; wytyczenie kierunku zmian w zakresie wyrównywania szans

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: Członkowie Stowarzyszenia (18), dyrektorzy szkół (7), nauczyciele (30), Zarząd Towarzystwa Sportowego „Energia Kozłów”(3),wójt, zastępca wójta, Przewodniczący Rady Gminy, radni (10), kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury (3), kierownik i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej (3), przedstawiciele OSP (6), przedstawiciele Rad Rodziców działających przy szkołach (18), księża (2).

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Kozłowie. Efekty: przedstawiciele społeczności lokalnej poznają ideę wyrównywania szans młodzieży z małych miejscowości realizowaną przez Program „Równać Szanse” oraz zadania statutowe i dotychczasowe działania Stowarzyszenia „WSZYSCY RAZEM”, zapoznają się z efektami już zrealizowanych na terenie gminy projektów wyrównujących szanse dzieci i młodzieży, poznają podstawowe narzędzia diagnozowania potrzeb młodzieży, określą wielkość i jakość zasobów środowiska lokalnego, jego mocne i słabe strony oraz potrzeby młodzieży wynikające z obserwacji zachowań, działań młodych ludzi, opracują wspólnie „Program poprawy warunków rozwoju młodzieży gminy Kozłów”, będą kontynuować rozpoczętą na forum dyskusję na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz oficjalnej stronie gminy.
Członkowie Stowarzyszenia wykorzystają treści forum do planowania pracy na rok 2010 i kolejne lata oraz do diagnozowania potrzeb młodzieży. Forum przyczyni się także do popularyzacji działań na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku trudnym, opornym na zmiany w sposobie myślenia o młodym pokoleniu, zapominającym o jego roli w budowaniu przyszłości gminy.

Budżet projektu: 6 350 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów 213

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Kozłów 69, 32-241, Polska

Więcej