Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Przekazanie organizacjom pozarządowym, nauczycielom, radom sołeckim i samorządowi lokalnemu wiedzy o tym, jaką rolę mogą odegrać w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą dyrektorzy szkół z gminy Olecko, przedstawiciele wydziałów edukacji starostwa powiatowego i gminy Olecko, sołtysi wsi z gminy Olecko, nauczyciele szkół z miasta i gminy, przedstawiciele rady gminy i rady samorządu powiatowego, przedstawiciele rad rodziców, przedstawiciele organizacji pozarządowych z gminy Olecko, zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatury Kuratorium w Ełku, przedstawiciele lokalnego biznesu, artyści ludowi pracujący na terenie gminy. Łącznie około 80 osób

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Kijewie. Pierwszym efektem będzie przekazanie minimum wiedzy o problemie wyrównywania szans rozwojowych tak szerokiemu spektrum przedstawicieli społeczności lokalnej. Ponadto ankieta ewaluacyjna będzie zawierała odpowiednie pytania. Drugim efektem będzie opracowanie 'mapy drogowej’ wspomagania oraz katalogu działań jakie mogłyby podjąć organizacje, instytucje oraz poszczególne osoby w celu ułatwienia aktywności i rozwoju młodych ludzi. Będzie to równoznaczne z gotowością uczestniczenia w lokalnej koalicji na rzecz wyrównywania szans rozwojowych młodzieży. Trzecim efektem forum będzie zredagowanie przez uczestników forum listu otwartego do samorządu gminnego i powiatowego z apelem do stworzenia warunków do aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w procesie wyrównywania szans rozwojowych. Czwartym efektem forum będzie zmiana świadomości uczestników w zakresie potrzeb młodych ludzi i ich funkcjonowania w społeczności dorosłych.

Budżet projektu: 6 870 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej