Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Lubawce

Cel:

Przedstawienie w lokalnym środowisku problematyki nierówności szans młodzieży i organizowania działań na rzecz młodych oraz nawiązanie lokalnej współpracy skierowanej na rozwiązywanie ich problemów.

Odbiorcy projektu:

Forum kierowane jest do osób i instytucji, chcących prowadzić działania wspomagające edukację szkolną i pozaszkolną dzieci i młodzieży z terenu gmin Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów. Do tej pory miały one minimalną styczność z Programem Równać Szanse. Udział w forum weźmie min. 80 osób: nauczyciele i dyrektorzy szkół, ośrodki kultury, władze lokalne (wójtowie, radni, sołtysi), organizacje pozarządowe, rodzice i studenci.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu „Równać Szanse” w Lubawce. Efektem forum będzie stworzenie płaszczyzny kontaktu, nabywania i wymiany informacji między osobami zainteresowanymi działaniami na rzecz młodych, dostarczenie uczestnikom forum wiedzy o problemach i potrzebach młodych ludzi oraz o możliwościach organizowania, wspierania i finansowania działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w lokalnym środowisku, podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości i ilości inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, sformułowanie listu otwartego zawierającego postulaty na rzecz poprawy jakości działań dla młodzieży, zwiększenie ilości działań i projektów realizowanych na rzecz przeciwdziałania nierówności szans młodzieży.

Budżet projektu: 13 750 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Lubawce

Miejscowość: Lubawka

Ulica, nr domu i lokalu: Przyjaciół Żołnierza 6a

Kod pocztowy i Poczta: 58-420 Lubawka

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kamiennogórski

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Przyjaciół Żołnierza 19, 58-420 Lubawka, Polska

Więcej