Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Forum II - 2009

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Przekazanie informacji o programie RS,projektach modelowych i projektach realizowanych w gminie.Opracowanie założeń do gminnej strategii wyrównywania szans.Powołanie zespołu do opracowania strategii.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: przedstawiciele obu samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele,pracownicy nadzoru, sołtysi z gminy Olecko, przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz młodzieży, opiekunowie świetlic wiejskich, pracownicy ośrodków kultury, członkowie rad rodziców ,przedstawiciele lokalnych mediów, pracownicy obu bibliotek, aktywni nauczyciele emeryci,Przedstawiciele stowarzyszenia „Lider w EGO”,artyści ludowi z powiatu oleckiego,radni gminni i powiatowi.

Opis projektu:

Projekt polega na sporządzeniu diagnozy środowiska i zorganizowaniu II Forum Programu 'Równać Szanse w Olecku. Efektami forum będą:
przeprowadzenie dyskusji na forum i w mediach lokalnych na temat zasobów środowiska lokalnego i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodzieży z małych miejscowości w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska, rozwoj kapitału społecznego środowisk wiejskich gminy Olecko poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń osobom i organizacjom zainteresowanym wspieraniem rozwoju młodzieży, powstanie zespołu, który rozpocznie prace nad strategią działań wyrównujących szanse młodych w gminie Olecko.Po forum nastąpi opracowanie gminnej strategii działań wyrównujących szanse rozwojowe i podjęcie starań o przyjęcie strategii jako uchwały rady gminy.

Budżet projektu: 11 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Fora Lokalne II

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Lokalne Forum II

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej