Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

II Lokalne Forum Programu - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Cel:

Celem forum jest sporządzenie diagnozy środowiska lokalnego, umożliwienie wymiany doświadczeń osobom zainteresowanym wspieraniem rozwoju młodzieży oraz podjęcie prac nad strategią wyrównywania szans.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kurator Warmińsko-Mazurski, liderzy Programu Równać Szanse, liderzy PAFW, przedstawiciele lokalnych instytucji wspierających działania na rzecz równych szans młodzieży: organizacji pozarządowych, powiatowych i gminnych władz samorządowych (starosta, burmistrz), lokalnych przedsiębiorców, Domu Kultury, dyrektorzy okolicznych szkół, rodzice uczestników realizowanych projektów w Programie „Równać Szanse”.

Opis projektu:

Projekt polega na sporządzeniu diagnozy środowiska i zorganizowaniu II Forum Programu „Równać Szanse w Rucianem-Nida. Forum (dla 60 uczestników) odpowiada na nowe lokalne potrzeby, wzmocni współpracę i poprawi komunikację pomiędzy władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, szkołami, rodzicami dzieci i młodzieży. W ramach przygotowań zostanie wykonana dogłębna diagnozy środowiska, odbędą się 3 spotkania związane z przygotowaniem panelu, 5 spotkań związanych z przygotowaniem prezentacji multimedialnej, 4 konsultacje związane z przygotowaniem diagnozy, 5 spotkań (1 w miesiącu) związane z przygotowaniem forum. Efektem forum będzie opracowanie strategii działań wyrównujących szanse młodych – działające przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej zwiększy liczbę członków (około 20) i zajmie się wprowadzaniem strategii w życie.

Budżet projektu: 13 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Fora Lokalne II

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Ulica, nr domu i lokalu: Polna 2

Kod pocztowy i Poczta: 12-221 Ruciane-Nida

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

II Lokalne Forum Programu

Polna 12, 12-220 Ruciane-Nida, Polska

Więcej