Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I Drawskie Forum Programu Równać Szanse 2009 - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Parasolka w Drawsku Pomorskim

Cel:

Celem forum jest umożliwienie dyskusji ukierunkowanej na rozpoznanie zasobów lokalnego środowiska, jego mocnych i słabych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób oraz prezentacja projektów realizowanych w środowisku.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: władze samorządowe (Burmistrz MiG,przewodniczący Rady Miasta, sekretarz), kierownik referatu spraw społecznych i promocji, pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy europejskich, dyrektorzy i pedagodzy szkół z miasta i gminy Drawsko Pomorskie, Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, PPP, MGOPS, Specjalistki ds. Nieletnich przy KPP, Prezes i kuratorzy zawodowi Sądu Rodzinnego i Nieletnich, przedstawiciele Powiatowej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie ok.40 osób.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego forum Programu „Równać Szanse” w Drawsku Pomorskim. Głównymi efektami forum będą: umożliwienie udziału w forum przedstawicieli placówek prowadzących działania na rzecz młodzieży na terenie miasta, gminy i powiatu, zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją mającą miejsce w środowisku, podzielenie się doświadczeniem, spostrzeżeniami oraz wskazanie słabych stron w poszczególnych obszarach, wypracowanie wniosków (potrzeb), uświadomienie potrzeby szczegółowej diagnozy środowiska oraz powołanie z pośród uczestników grupy osób, która podejmie pracę przygotowującą do przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego w kontekście realizacji efektywnych działań na rzecz młodzieży.

Budżet projektu: 6 200 zł zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Parasolka w Drawsku Pomorskim

Miejscowość: Drawsko Pomorskie

Ulica, nr domu i lokalu: Dworcowa 2a

Kod pocztowy i Poczta: 78-500 Drawsko Pomorskie

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: drawski

Adres strony internetowej: http://www.gimdrawsko.eu

I Drawskie Forum Programu Równać Szanse 2009

Dworcowa 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, Polska

Więcej