Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kawęczyńskie Forum Programu - 2009

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Cel:

Prezentacja projektów adresowanych do młodzieży zrealizowanych na terenie Gminy, przedstawienie diagnozy lokalnego środowiska, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą: przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych oraz działających na rzecz młodzieży, dyrektorzy szkół, władze samorządowe(wójt, radni),przewodniczący Towarzystwa Samorządowego – fundatora stypendium za wyniki w nauce, przedstawiciele jednostek dotujących (PFDiM, samorządu wojewódzkiego, kuratorium, starosta) koordynatorzy i uczestnicy projektów realizowanych w ramach programu 'Równać Szanse’ przez nas i inne stowarzyszenia oraz szkoły, wolontariusze, rady rodziców. Udział weźmie ok 150 osób.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego forum Programu „Równać Szanse” w Kawęczynie,
Planowanymi efektami forum będą: popularyzowanie dobrych praktyk, zebranie materiału służącego do opracowania diagnozy środowiska-jakie są szanse i zagrożenia w rozwoju młodych, bariery i przyczyny mniejszych szans młodzieży wiejskiej, zainteresowanie lokalnych polityków potrzebami młodych,podjęcie wspólnej inicjatywy przez różne podmioty na rzecz młodzieży, poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, zwiększenia liczby młodych wolontariuszy i wzrost aktywności już pracujących, lepsze wykorzystanie już istniejących zasobów.

Budżet projektu: 8 160 zł zł

Dotacja: 5 000 zł zł

Rocznik: 2009

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Miejscowość: Kawęczyn

Ulica, nr domu i lokalu: Kawęczyn

Kod pocztowy i Poczta: 62-704 Kawęczyn

Województwo: wielkopolskie

Powiat: turecki

Adres strony internetowej: http://

Kawęczyńskie Forum Programu

Kawęczyn 46, 62-704, Polska

Więcej