Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzież nie zna granic - 2009

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem spotkania jest stworzenie stałego forum współpracy i wymiany doświadczeń środowisk pracujących z młodzieżą z terenu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski polegającego na corocznym spotkaniu i ustaleniu wspólnych kierunków działań.

Odbiorcy projektu:

Forum obejmuje teren Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. Uczestnikami będą burmistrz, wójt, pracownicy samorządowi zajmujący się oświatą, radni obu samorządów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, proboszcz, lokalni liderzy, przedstawiciele biznesu. Docelowo planujemy, że w forum weźmie udział od 30 do 40 osób. Chcemy zgromadzić szeroką reprezentację naszego środowiska.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego forum Programu „Równać Szanse” w Stoczku Łukowskim. Głównym celem forum jest stworzenie stałej praktyki polegającej na organizacji minimum raz w roku spotkania organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski.Konkretnymi rezultatami forum będą nowe inicjatywy organizowane w partnerstwie, dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy uczestnikami forum wyłoniona zostanie 8 osobowa grupa składająca się z przedstawicieli różnych środowisk, której zadaniem będzie opracowanie założeń i narzędzi do diagnozy środowiska lokalnego pod kątem działań kierowanych do młodzieży.

Budżet projektu: 7 930 zł zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Fora Lokalne

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Młodzież nie zna granic

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej