Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

II lokalne forum Program Równać Szanse w Stoczku Łukowskim - 2010

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem forum jest przedstawienie, omówienie i zebranie uwag odnośnie wypracowanej diagnozy środowiska lokalnego pod kątem sytuacji młodzieży, a następnie opracowanie strategi działań mających na celu poprawę sytuacji młodzieży na terenie miasta i gminy Stoczek Łukowski w oparciu o przedstawioną diagnozę lokalną oraz wnioski i uwagi uczestników forum.

Odbiorcy projektu:

Forum obejmuje teren Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. Uczestnikami będą burmistrz, wójt,pracownicy samorządowi zajmujący się oświatą, radni obu samorządów, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedstawiciel parafii, pracownicy Pogotowia Opiekuńczego, Policji i Straży Pożarnej, lokalni liderzy, przedstawiciele biznesu, a także sama młodzież. Docelowo planujemy, że w forum weźmie udział od 30 do 40 osób. Chcemy zgromadzić szeroką reprezentację naszego środowiska, która będzie zdolna do wypracowania kompromisu dotyczącego strategii działań skierowanych do młodzieży.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowaniu jednodniowego forum w Stoczku Łukowskim. Efektami forum będą: kompletna i zaopiniowana przez uczestników diagnoza środowiska lokalnego pod kątem sytuacji młodzieży, min. 35 osób uczestniczących w forum, założenia do opracowania strategii działań na rzecz młodzieży, wydanie broszury podsumowującej forum i zawierającej założenia i zaproszenia do zespołu opracowującego strategię, Powstanie zespół tworzący strategię działań.

Budżet projektu: 10 150 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Fora Lokalne II

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

II lokalne forum Program Równać Szanse w Stoczku Łukowskim

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej