Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bariery i zasoby środowiska a rozwój młodego człowieka - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wierzeje w Wierzycach

Cel:

Celem naszego forum jest upublicznienie i rozpowszechnienie, poprzez przeprowadzenie debaty, wyników przeprowadzonej diagnozy ze szczególnym uwzględnieniem zasobów i barier w środowisku lokalnym dotyczących młodych ludzi w wieku 13-19 lat z terenu gmin Łubowo, Kiszkowo, Czerniejewo i wypracowania strategii działań zmierzających do zwiększenia szans młodzieży do dobrego startu w dorosłe życie.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy forum to: dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele władz, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie diagnozowanych gmin oraz przedstawiciele lokalnej młodzieży i ich rodziny.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowaniu jednodniowego forum w Łubowie. Efektami forum będą: przygotowanie diagnozy zasobów i barier społeczności lokalnej gmin Łubowo, Czerniejewo, Kiszkowo ze szczególnym naciskiem na młodego człowieka w wieku 13-19 lat, utworzenie przestrzeni do rozpowszechniania, upublicznienia i przedyskutowania wyników diagnozy, wypracowanie metodą warsztatową strategii działania w kierunku rozwiązywania zdiagnozowanych barier poprzez poszczególne jednostki w ramach ich możliwości i obowiązków – pomiar to warsztaty, wypracowanie elementu współpracy w rozumieniu problemu młodych ludzi, upublicznienie treści diagnozy poprzez umieszczenie jej na stronach stowarzyszenia, dopracowanie wewnętrznej strategii stowarzyszenia i umieszczenie wypracowanych efektów diagnozy i forum w dokumencie strategicznym organizacji, precyzyjne i docelowe działania w kierunku wprowadzania zmian społecznych w wyniku diagnozy.

Budżet projektu: 9 705 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Fora Lokalne II

Stowarzyszenie Wierzeje w Wierzycach

Miejscowość: Wierzyce

Ulica, nr domu i lokalu: Wierzyce 65

Kod pocztowy i Poczta: 62-262 Falkowo

Województwo: wielkopolskie

Powiat: gnieźnieński

Adres strony internetowej: –

Bariery i zasoby środowiska a rozwój młodego człowieka

Osiedle Kolonia 27, 62-262 Wierzyce, Polska

Więcej