Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ku przyszłości - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Cel:

Sporządzenie diagnozy Gminy Trzciel i w oparciu o jej wyniki przeprowadzenie Gminnej debaty ukazującej i zachęcającej młodzież, samorządowców i mieszkańców Gminy do podjęcia działań zwiększających szanse młodzieży na dobry start w dorosłe życie. Wyłonienie w czasie Forum zespołu, który podejmie prace nad opracowaniem strategii działań w Gminie Trzciel prowadzących do wyrównywania szans młodzieży w dorosłe życie.

Odbiorcy projektu:

Do udziału w Forum zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji działających z młodzieżą lub chcących taką działalność prowadzić: Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów, radnych, dyrektorów i pedagogów ze szkół oraz koordynatorów zrealizowanych projektów na rzecz młodzieży. Zaprosimy również władze samorządowe na szczeblu Gminy i Powiatu. Również obecni będą przedstawiciele z ościennych gmin celem prowadzenia podobnej działalności na swoim terenie.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowaniu jednodniowego forum w Chociszewie. Forum umożliwi spotkanie organizacji i ludzi działających na rzecz młodzieży. Da miejsce do wymiany zdań, poznania i zaplanowania wspólnych działań. Dobrze i kompleksowo zostanie zdiagnozowana Gmina Trzciel. Na podstawie diagnozy można opracować i podjąć konkretne działania nad wypracowaniem efektywnej strategii działań prowadzącej do wyrównania szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Da silne przekonanie, że musimy podjąć te działania. Wyłoniony zostanie zespół ludzi podejmujących konkretne działania (powołanie zespołu). Aktywizacja osób przeprowadzających diagnozę jak również nabycie przez nich nowych umiejętności. Przekonanie młodzieży i ich rodziców, że podejmowane są konkretne działania na jej rzecz.

Budżet projektu: 14 005 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Fora Lokalne II

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Miejscowość: Chociszewo

Ulica, nr domu i lokalu: Chociszewo 44

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Ku przyszłości

Chociszewo 6, 66-304, Polska

Więcej