Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Forum Razem dla młodych - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy w Miliczu

Cel:

Wymiana doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji prowadzącej do podjęcia działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży w regionie Doliny Baryczy oraz powołania do tego zespołu osób.

Odbiorcy projektu:

Zaprosimy przedstawicieli organizacji pozarządowych w regionie Doliny Baryczy działających na rzecz młodzieży oraz osoby i instytucje współpracujące, przedstawicieli ośrodków kultury z wszystkich gmin w naszym regionie, nadleśnictw, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz radnych gminnych i powiatowych, Urzędów Pracy, nauczycieli i dyrektorów szkół, osoby pracujące jako wolontariusze podczas imprez edukacyjnych, studentów pracujących na rzecz młodzieży, mieszkających w naszym regionie, rodziców młodych realizujących projekty edukacyjne i wszystkich zainteresowanych wspieraniem młodzieży. Zaprosimy przedstawicieli organizacji, które zrealizowały projekty RS i Działaj Lokalnie oraz inne na rzecz młodzieży. Planujemy udział. Ok. 50-60 osób

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego forum lokalnego Programu 'Równać Szanse’ w Miliczu. Planowanym efektem forum będzie stworzenie bazy danych organizacji i instytucji pracujących na rzecz równych szans młodzieży oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz młodych, przygotowanie ankiety diagnozującej i przeprowadzenie diagnozy we współpracy z partnerami projektu,powołanie zespołu ds. wspierania aktywności młodych, zaplanowanie działań, wspólnych projektów, opracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami(lista obecności ze spotkania, wypracowane materiały dotyczące współpracy)
Przygotowania do utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej – wspólne opracowanie programu działania zespołu ds. wspierania aktywności młodych (program współpracy)
Tworzenie lokalnej koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży i wolontariatu przy Centrum Aktywności Lokalnej – współpraca uczestników koalicji.

Budżet projektu: 10 500 zł zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy w Miliczu

Miejscowość: Milicz

Ulica, nr domu i lokalu: Trzebnicka 4B

Kod pocztowy i Poczta: 56-300 Milicz

Województwo: dolnośląskie

Powiat: milicki

Adres strony internetowej: –

Forum Razem dla młodych

Trzebnicka 20, 56-300 Milicz, Polska

Więcej