Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dać szansę - 2010

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Celem projekt jest:
1.Upowszechnienie metody opartej na podmiotowym traktowaniu młodych ludzi przez osoby dorosłe zajmujące się realizacją projektów wyrównujących szanse rozwojowe.
2.Przekonanie co najmniej 40 osób, że na przyszłą karierę edukacyjną i zawodową młodych ludzi bardzo duży wpływ mają kompetencje społeczne tj.umiejętność pracy w grupie, wiara we własne możliwości, umiejętność planowania własnego rozwoju,umiejętność prezentowania efektów swojej pracy itp.
2.Przeszkolenie 40 osób wywodzących się z różnych środowisk w zakresie stosowania w praktyce metodologii Projektu Modelowego „Fabryka Lokalnych Osobowości”.
3.Wprowadzenie działań według metodyki Projektu Modelowego przynajmniej w 3 nowych środowiskach(co sprawi, że 60 młodych osób zdobędzie nowe umiejętności społeczne).

Odbiorcy projektu:

40 osób z 20 organizacji z powiatów oleckiego i ełckiego, zainteresowanych replikacją projektu.

Opis projektu:

Projekt polega na wprowadzeniu w nowe środowiska metodologii Projektu Modelowego„Fabryka Lokalnych Osobowości.” W tym celu zorganizowane zostaną dwa szkolenia dla dwóch 20 osobowych grup uczestników z 20 różnych organizacji i instytucji działających na obszarze powiatu oleckiego i ełckiego.Szkolenia będą prowadzone z udziałem młodzieżowych grup ćwiczeniowych.Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu praktycznym, gdzie przećwiczy zdobytą wiedzę i udoskonali swoje umiejętności pracując w małych zespołach z młodzieżową grupą ćwiczeniową.Realizacja projektu umożliwi szersze wprowadzenie do praktyki edukacyjnej metodyki projektu modelowego opisanej w publikacji „Fabryka Lokalnych Osobowości”. Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi z elementami wykładu i prelekcji. Zajęcia będą prowadzone w sposób atrakcyjny z aktywnym udziałem uczestników.Taka forma pracy umożliwi uczestnikom własną ocenę efektów metody uzyskanych podczas pracy z grupą ćwiczeniową, co w przyszłości zaowocuje częstszym jej stosowaniem w swojej pracy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani z różnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, świetlic wiejskich, bibliotek szkolnych i publicznych, rad sołeckich i fundacji.Grupę ćwiczeniową stanowić będzie młodzież z II klas Gimnazjum w Kijewie, Zespołu Szkół w Judzikach i I klas Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Beneficjentami projektu z jednej strony będą uczestnicy projektu, którzy poznają nową metodę i zdobędą umiejętności konieczne do podmiotowego zarządzania projektem, a z drugiej zaś młodzi ludzie, którzy będąc uczestnikami projektów realizowanych przez przeszkolone osoby zdobędą kompetencje społeczne ułatwiające im w przyszłości lepszy start w dorosłe życie.Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów materiałów i sprzętu,wydatki osobowe, catering,dojazdy,koszty administracyjne projektu, wsparcie organizacji zainteresowanych replikacją,organizację młodzieżowych grup ćwiczeniowych.

Budżet projektu: 35 500 zł zł

Dotacja: 28 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Dać szansę

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej