Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze Atlantydy - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Cel:

Upowszechnienie metody działań Projektu Modelowego 'Złoty Piasek’ poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według jego metodyki w nowych środowiskach.
Upowszechnianie nowoczesnych narzędzi edukacji kulturalnej przez zastosowanie nowych mediów do stworzenia artystycznych zapisów historii mówionej wielokulturowych społeczności.
Umożliwienie młodzieży z małych środowisk pełnoprawną i efektywną wymianę z dorosłymi i dialog z kulturami świata zewnętrznego.

Odbiorcy projektu:

40 przedstawicieli 20 organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według jego metodyki w nowych środowiskach.

Opis projektu:

Projekt koncentruje się na przekazaniu lokalnym środowiskom i organizacjom doświadczeń 'Tratwy’ zdobytych w trakcie realizacji programu 'Złoty Piasek’ w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Nasza metoda pracy polega na aktywizowaniu i odbudowywaniu relacji i wymiany kulturowej w jej aspekcie międzypokoleniowym i kulturowym – pomiędzy wsią i miastem. Działania proponowanego programu uczyć będą stosowania form artystycznych i działań edukacyjnych , umożliwiających wykorzystanie przez młodych beneficjentów lokalnych zasobów kulturowych- szczególnie pamięci najstarszych mieszkańców ich miejscowości.Proces działań programu wykorzystuje różne techniki interpretowania zasobów otoczenia kulturowego dając w efekcie prezentacje plastyczne i multi-medialne. Efektem 'Złotego Piasku’ jest rozwój umiejętności dyskursu z przeszłością i tradycją, a także po prostu zrozumienia swoich najbliższych przez młodych uczestników. DO udziału w programie zamierzamy zaprosić 20 organizacji i instytucji z terenu Warmii i Mazur. Zgodnie z założeniami konkursu trenerzy 'Tratwy’ przeprowadzą dwa warsztaty na temat metod realizacji projektu w taki sposób, który umożliwi zainteresowanym podmiotom prowadzenie działań w swoim środowisku zgodnie z tymi metodami. Warsztaty poświęcone będą metodom rozwoju umiejętności aktywnego odnajdowania w pamięci lokalnej wartości wiedzy rozpoznawanej przez młodzież jako istotnej w procesie osiągania samodzielności życiowej i metodom ich uspołeczniania -używania ich w procesie budowy pomostowego kapitału społecznego młodzieży. Wszystkim uczestniczącym w warsztatach organizacjom zaproponujemy wspólne tworzenie 'Encyklopedii Ogniw’ – ebook’a ilustrującego archiwalnymi fotografiami i fragmentami przeprowadzonych przez młodzież wywiadów z seniorami, hasła wybrane wcześniej przez młodzież. Trzem wybranym organizacjom aktywnie – przez konsultacje i dodatkowe zajęcia warsztatowe pomożemy pełnej realizacji cyklu 'Złotego Piasku’.

Budżet projektu: 44 694 zł zł

Dotacja: 28 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Miejscowość: Olsztyn

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 10-233 Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn

Adres strony internetowej: http://www.tratwa.pl

Nasze Atlantydy

Parkowa 1, 11-041 Olsztyn, Polska

Więcej