Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wehikuł czasu-podróż dla wszystkich - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel:

Celem projektu jest upowszechnienie metod, narzędzi i form pracy wykorzystanych przy realizacji projektu 'Wehikuł czasu’ w celu wykorzystania ich jako przykładu dobrych praktyk do projektów skierowanych do młodzieży, głównie w ramach programu 'RS’. Cel osiągnięty zostanie poprzez sprecyzowanie i opisanie narzędzi projektowych, a następnie opisanie ich w publikacji książkowej zgodnej z wytycznymi Biblioteki Programu Równać Szanse, a następnie poprzez kolportaż i promocję projektu wśród osób pracujących z młodzieżą i realizujących lub chcących realizować projekty w ramach Programu 'Równać szanse’. Ponadto celem jest upowszechnienie efektów i korzyści płynących z realizacji projektów w ramach programu 'Równać szanse’ poprzez relacje koordynatora i uczestników projektu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie zespół osób, w skład którego wejdzie koordynator projektu, dwóch opiekunów projektu, 2 wolontariuszy współpracujących w projekcie oraz 3 uczestników projektu 'Wehikuł czasu’, którzy w ramach projektu będą pracować nad publikacją zawierającą opis metody i narzędzi projektu, a także nad sposobami promocji projektu i jego efektów. Odbiorcami projektu będą zainteresowane osoby głównie z powiatów łukowskiego i garwolińskiego.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest upowszechnienie metod i narzędzi zastosowanych w projekcie 'Wehikuł czasu’, głównie na terenie powiatu łukowskiego i garwolińskiego w celu upowszechnienia dobrych praktyk.
W ramach projektu opracowana zostanie wstępna koncepcja struktura publikacji, następnie odbywać się będą spotkania z konsultantem mające na celu podniesienie poziomu merytorycznego publikacji. Po ustaleniu ostatecznej wersji publikacji, treść zostanie przedstawiona Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, a po zaakceptowaniu wydana i kolportowana wśród potencjalnych projektodawców programu 'Równać Szanse’. Promocja projektu i publikacji odbędzie się poprzez spotkania otwarte zorganizowane w szkołach średnich i gimnazjach w powiecie garwolińskim i łukowskim, podczas których koordynator oraz uczestnicy będą przedstawiali projekt, efekty, kolportowali produkty projektu i broszurę projekty modelowe. Zaproszenia będą kierowane od osób młodych, które wspierać będą osoby dorosłe. Dzięki temu chcemy zachęcić inne osoby do wykorzystywania naszych metod i form pracy z młodzieżą, jakie zastosowaliśmy w projekcie 'Wehikuł czasu’. Efektem projektu będzie przekazanie m.in 500 osobom informacji dotyczących naszego projektu oraz zwiększenie liczby wniosków o dofinansowanie projektów z terenu powiatów, gdzie prowadzona będzie promocja.Ponadto wierzymy, że nasze metody i narzędzia zostaną wykorzystane w min. 1 projekcie nadesłanym do PFDiM.

Budżet projektu: 20 050 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: Ośrednia 17

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://iksstoczek.pl

Wehikuł czasu-podróż dla wszystkich

Ostoi 7, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej