Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dlaczego nie ja - 2007

Realizowany przez:

Liceum Ogólnokształcące im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Cel:

Główny cel projektu utożsamiamy z głównym celem konkursu tj. wyrównananie szans edukacyjnych, w tym wsparcie startu życiowego młodzieży przede wszystkim z terenów wiejskich. Chcemy, aby młodzi ludzie odważnie poszukali własnego miejsca na rynku pracy i świadomie wpływali na przyszłą drogę życiową.

Odbiorcy projektu:

Młodzież kl. I i II naszego liceum, wiek 16-18 lat. Podstawowym kryterium podczas rekrutacji będzie miejsce zamieszkania. Chcemy przede wszystkim zaangażować młodzież z terenów wiejskich oraz tych którzy wykazują postawy mało aktywne.

Opis projektu:

Realizując projekt uczniowie poznają reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskują informację o lokalnym rynku pracy, zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy i marketingu. Pomimo, że w powiecie sierpeckim wskaźnik bezrobocia młodzieży jest wysoki i wiele osób nie widzi tu przyszłości, jest wiele przedsiębiorców, którzy postawili na samozatrudnienie, stworzyli własne firmy i dziś prężnie prosperują. Właśnie na nich chcemy kierujemy oczy młodzieży. Siedem firm podpisało z nami deklarację o współpracy w realizacji projektu. Właściciele chętnie wyrazili zgodę, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą. Dotyczy ona początków powstania firmy i jej historii, formy organizacyjno-prawnej, stukturze organizacyjnej, sposobie działania, źródeł finansowania, marketingu, funkcjonowania w gospodarce rynkowej, a także problemach i barierach jakie napotykali i jak sobie z nimi poradzili. Uczniowie poznają stanowiska pracy jak również odbędą mini-staże. Każde wyjście do firmy poprzedzone jest starannym przygotowaniem młodzieży poprzez warsztaty dotyczące umiejętności komunikacji, przeprowadzania wywiadu, robienia reportaży, pokonania stresu, oraz informatyczne. Poprzez realizację projektu młodzież uświadomia sobie, że sukces zawsze jest możliwy, a swoją drogę życiową można odnaleźć tu, w Sierpcu – w swojej 'Małej Ojczyźnie’.

Budżet projektu: 8 500,00 zł

Dotacja: 4 900,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Liceum Ogólnokształcące im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Miejscowość: Sierpc

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Sucharskiego 2

Kod pocztowy i Poczta: 09-200 Sierpc

Województwo: mazowieckie

Powiat: sierpecki

Adres strony internetowej: –

Dlaczego nie ja

Jana Pawła II 28, 09-200 Sierpc, Polska

Więcej