Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szkolne Centrum Turystyki - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze w Brzuzach

Cel:

Uczestnicząca w projekcie grupa młodzieży pogłębi swoją wiedzę poznawczą zwiedzając nieznane jej miejsca, nauczy się prawidłowego fotografowania, organizowania i planowania pracy, nabierze takich cech jak kreatywność, umiejętność pracy w zespole, aktywnego angażowania, pokazania swoich efektów poprzez prezentacje zwiedzanych miejsc. Młodzież pozyska konieczne umiejętności autoprezentacji, komunikacji, dokona prawidłowej oceny swoich możliwości.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży gimnazjalnej w wieku od 14 do 16 lat. Rekrutacja nastąpiła poprzez nagłośnienie pomysłu w szkole i nabór chętnych do działania uczestników. W szkole rozwieszono plakat zapraszający do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym. Uczestnicy projektu zamieszkują na terenie gminy Brzuze.

Opis projektu:

Celem projektu jest powołanie grupy gimnazjalistów do realizacji i aktywnego, zespołowego działania w kierunku rozwoju turystyki w oparciu o zasoby gminne, regionalne, wojewódzkie i krajowe. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotują plan wyjazdów turystycznych stosownie do swoich potrzeb oraz zasobów turystycznych. Grupa młodzieży pracująca w projekcie dokona właściwej oceny środowiska, w którym zamieszkuje, przedstawi zasoby turystyczne godne zainteresowania. Na warsztatach szkoleniowych zostaną opracowane mapy tras wycieczkowych z zaznaczeniem obiektów na danej tematycznej trasie. Przy pomocy geografa młodzież nauczy się czytania mapy, nanoszenia znaków informacyjnych. Praca w ramach projektu wymagała będzie ewidencjonowania obserwacji zwiedzanych miejsc. Ze środków otrzymanych z dotacji zamierzamy kupić aparat fotograficzny oraz przeprowadzić warsztaty fotograficzne i geograficzne, pokryć koszty wyjazdów oraz zakupu biletów do teatru i muzeum, wydać foldery 'Piękno Gminy Brzuze’ oraz 'Tu byliśmy’. Nasze wyjazdy turystyczne będą prezentowane na wspólnych spotkaniach. Pod kierunkiem opiekuna projektu, zostanie przygotowana prezentacja multimedialna z naszych wyjazdów turystycznych. Uczestnicząca w projekcie młodzież dzięki otrzymanej dotacji będzie rozwijała swoje zainteresowania poznawcze poprzez podróże bliskie i dalsze. Efektem projektu będzie wydanie map tematycznych tras wycieczkowych dla gminy Brzuze, nabycie umiejętności fotografowania, tworzenia prezentacji multimedialnych, folderów, prezentowanie zwiedzanych miejsc w gazetce szkolnej.

Budżet projektu: 10 100 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze w Brzuzach

Miejscowość: Brzuze

Ulica, nr domu i lokalu: Brzuze 62

Kod pocztowy i Poczta: 87-517 Brzuze

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: rypiński

Adres strony internetowej: www.stowarzyszenie.brzuze.eu

Szkolne Centrum Turystyki

Brzuze 61, 87-517, Polska

Więcej