Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wilga światłem malowana - 2010

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

Cel:

Zwiększenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych (z ludźmi i instytucjami) w grupie 20 osobowej w wieku 13-18 lat z gminy Wilga w czasie od 1 stycznia 2011 do 31 lipca 2011 poprzez organizację cyklu warsztatów i wystaw publicznych na terenie Wilgi oraz robienie fotoreportaży pokazujących życie mieszkańców.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami będą uczniowie gimnazjum, którzy mają motywację do działania, mają pasje, ale trudno im uwierzyć w siebie. Dlatego też w wyniku przeprowadzonych rozmów pogłębionych i udział w ankiecie zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie. Większość uczestników projektu to młodzież z Wilgi, zaś pozostali z miejscowości ościennych.

Opis projektu:

Projekt ten zwiększy umiejętności społeczne młodych ludzi takie jak: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami) oraz rozwijanie zainteresowań i pasji. Jednocześnie daje satysfakcję z osiągniętych celów i zwiększa wiarę we własne możliwości. Osią projektu będzie cykl warsztatów fotograficznych. Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży gimnazjalnej z Wilgi związane z ich zainteresowaniami oraz potrzebami, które wynikały z ankiet i rozmów bezpośrednich. Młodzi nauczą się fotografować naturę i ludzi w Wildze. Nabędą umiejętności dostrzegania ciekawych obrazów w swojej miejscowości. Przykładowe tematy warsztatów: fotoreportaż z życia mieszkańców, Wilga wczoraj i dziś, portrety mieszkańców – od 1 do 100 lat. Poprzez te działania nastąpi integracja międzypokoleniowa. Efektem naszych warsztatów będą wystawy fotograficzne prezentowane w przestrzeni publicznej Wilgi. Wystawy odbywać się będą w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych. Dzięki temu młodzi przełamią bariery komunikacyjne oraz wzrosną ich umiejętności organizacyjne. Poza wystawami foto na terenie Wilgi na zakończenie projektu młodzież uczestnicząca w programie zaprezentuje swoją twórczość (za pomocą rzutnika multimedialnego) w podstawówce i gimnazjum w Wildze.

Budżet projektu: 9 400 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

Miejscowość: Wilga

Ulica, nr domu i lokalu: Warszawska 34

Kod pocztowy i Poczta: 08-470 Wilga

Województwo: mazowieckie

Powiat: garwoliński

Adres strony internetowej: www.gokwilga.pl

Wilga światłem malowana

Warszawska 59, 08-470 Wilga, Polska

Więcej