Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ziemia Krasnosielcka historią bogata - 2010

Realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w Krasnosielcu

Cel:

Poszukując informacji w środowisku, przeprowadzając rozmowy z mieszkańcami, młodzież nauczy się jak należy prowadzić prace badawczą, jak docierać do źródeł, ponadto wpłynie na więzi międzypokoleniowe. Młodzież podejmie prace nad kształtowaniem nawyku wartościowego spędzania czasu wolnego na działaniach wiodących do konkretnego, ważnego dla środowiska celu. Zajęcia rozwiną ich intelektualnie.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna w wieku 13 – 16 lat. zamieszkująca gminę Krasnosielc. Większość zajęć grupy będą miały w swoich miejscowościach. Wspólne zajęcia będą odbywać się w budynku Gimnazjum w Krasnosielcu. Rekrutacja odbędzie się w Gimnazjum na zasadzie zaangażowania chętnych uczniów, którzy zgłoszą się w odpowiedzi na ogłoszenia.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie młodym ludziom warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tzn. aby mogli udzielać się na rzecz środowiska lokalnego oraz wdrażanie ich do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Zadania zawarte w programie ukierunkowane zostały w stronę działań mobilizujących młodzież do pracy społecznej, wzbudzenia zainteresowania historią, wykształcenie umiejętności współdziałania z lokalną społecznością, pracy w grupie, pracy indywidualnej, poszerzenie wiedzy o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na terenach przez nich zamieszkanych. Młodzież wraz z opiekunami będzie pracować nad zbieraniem w miejscach swego zamieszkania informacji dotyczących tych wydarzeń i opracuje je w formie papierowej (Zeszyt Historyczny) i multimedialnej (strona www). Młodzież weźmie udział w zorganizowanym przez wolontariuszy TPZK odczycie historycznym na temat wydarzeń na terenie ich Małej Ojczyzny upamiętnionych Miejscami Pamięci Narodowej oraz w Konkursie Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej. W wyniku pracy w ramach projektu młodzież poznając bogatą przeszłość historyczną Ziemi Krasnosielckiej i dokonania swoich przodków wzbogaci poczucie emocjonalnej więzi z Małą Ojczyzną oraz wykształci potrzebę pracy na jej rzecz.

Budżet projektu: 16 400 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w Krasnosielcu

Miejscowość: Krasnosielc

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 39A

Kod pocztowy i Poczta: 06-212 Krasnosielc

Województwo: mazowieckie

Powiat: makowski

Adres strony internetowej: http://www.tpzk.pl

Ziemia Krasnosielcka historią bogata

Wolności 3, 06-212 Krasnosielc, Polska

Więcej