Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

By pozostali w pamięci - 2010

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia Biblioteczna w Uhowie

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności rozpoznawania i analizowania swoich mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności właściwej oceny środowiska poprzez poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zmiana postawy na aktywną, otwartą i asertywną poprzez nawiązanie nowych relacji społecznych i doskonalenie kompetencji autoprezentacji. Celem projektu jest także integracja biblioteki z mieszkańcami, szukanie sponsorów i poparcia władz samorządowych.

Odbiorcy projektu:

Beneficjentami bezpośrednimi będzie 12-osobowa grupa młodzieży w wieku 13 – 19 lat. Będą to osoby uczące się w gimnazjum lub szkołach średnich. Wszyscy beneficjenci bezpośredni to mieszkańcy Uhowa. Beneficjentami pośrednimi będą uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Uhowie, mieszkańcy Uhowa, osoby zaproszone na uroczyste zakończenie projektu, mieszkańcy Łap, władze gminy, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących oraz wszyscy chętni, których zainteresuje projekt.

Opis projektu:

Celem projektu jest włączenie się młodzieży w proces poznawania historii środowiska lokalnego poprzez poznanie historii przodków. Młodzież (12 osób) przeprowadzi wywiady z najstarszymi mieszkańcami nt. udziału członków rodzin w walce o Polskę, utworzy drzewa genealogiczne swoich rodów, przygotuje wystawę o pomnikach historii znajdujących się w Łapach. Spotkania z przedstawicielami związków istniejących w Łapach (np. Związku Sybiraków) oraz wyjazd do Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Powstania Warszawskiego pozwolą na lepsze poznanie historii i integracje grupy. Młodzież będzie miała okazję pracować indywidualnie i w grupie. Projekt opiera się na działaniach młodzieży polegających na zbieraniu i przekazywaniu informacji (tekstowej; graficznej – fotografie, drzewa genealogiczne, wystawy; dźwiękowej – wywiady), opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań, zrobieniu wystaw, wykonaniu albumu nt. 'Mieszkańcy Uhowa walczący o Polskę’, zaprojektowaniu i wydrukowaniu informatora, przedstawieniu pokazu multimedialnego podczas uroczystego zakończenia. Efektem projektu, dzięki poszerzeniu wiedzy na temat historii lokalnej, będzie właściwa ocena środowiska, nabycie umiejętności oceny swoich mocnych i słabych stron, uaktywnienie postaw i szukanie wsparcia społecznego poprzez nawiązanie nowych relacji społecznych i nabycie umiejętności
autoprezentacji.

Budżet projektu: 9 150 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia Biblioteczna w Uhowie

Miejscowość: Uhowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kościelna 42

Kod pocztowy i Poczta: 18-100 Łapy

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Adres strony internetowej: http://www.bibliotekalapy.pl/

By pozostali w pamięci

2W48+9V Uhowo, Polska

Więcej