Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wiedza-Technika-Władza: Wkraczamy w świat dorosłych - 2010

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkinii Górnej

Cel:

Maksymalnie samodzielne zagospodarowanie czasu wolnego przez młodzież, rozpoznanie, rozwijanie i wykorzystanie swoich uzdolnień i możliwości, uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy i przekazywania jej kolegom, rozwój przez bezpośredni kontakt z dorosłymi problemami i instytucjami, nauka działania w grupie, popularyzowanie nowych form rozwijania zainteresowań, integracja środowiska.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży gimnazjalnej, a pośrednio: uczniowie wszystkich gimnazjów w gminie – przez zapoznanie się z prezentacjami na lekcjach i podczas Gimnazjady, uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół w gminie oraz rodzice (przez informacje od uczniów i nauczycieli), wszystkie osoby korzystające z biblioteki, internetu, lokalnej prasy i telewizji kablowej.

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie możliwości samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej, ukierunkowane na poszerzanie zainteresowań i integrację środowiska. Powiązanie problemów życia codziennego w gminie z szerszą i nowocześniejszą wizją ich rozwiązań będzie uzupełnieniem programu edukacji i zapewni gimnazjalistom bardziej świadome planowanie przyszłości. Projekt pozwala przyjrzeć się działalności instytucji naukowych i technicznych oraz organów władzy na różnych szczeblach oraz podzielić się uzyskaną wiedzą na szerokim forum (dotychczas nie udawało się to z przyczyn finansowych). Uczestnicy projektu – uczniowie wszystkich gimnazjów w gminie. Ekipy uczniów zapoznają się z działalnością różnych instytucji w gminie i odpowiednio w Warszawie. Sporządzone na podstawie zebranych materiałów i informacji prezentacje tematyczne zostaną przez nich przedstawione w szkołach oraz na turnieju Gimnazjada, przez co do grona uczestników wejdą wszyscy gimnazjaliści. Efektem projektu będzie zagospodarowanie czasu wolnego, nabycie umiejętności łączenia wiedzy i praktyki oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozpoznanie swoich możliwości i wykorzystanie uzdolnień, poszerzenie i sprecyzowanie zainteresowań, bardziej świadomy wybór dalszego kształcenia, aktywizacja i integracja środowiska gimnazjalnego, zwrócenie uwagi rodziców na korzyści z wyjazdów edukacyjnych (zachęta do częstszego organizowania takich akcji), prezentacje w bibliotekach szkolnych i gminnej będą służyć kolejnym rocznikom.

Budżet projektu: 19 302 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkinii Górnej

Miejscowość: Małkinia Górna

Ulica, nr domu i lokalu: Biegańskiego 3

Kod pocztowy i Poczta: 07-320 Małkinia Górna

Województwo: mazowieckie

Powiat: ostrowski

Adres strony internetowej: w przygotowaniu

Wiedza-Technika-Władza: Wkraczamy w świat dorosłych

Ostrowska 16, 07-320 Małkinia Górna, Polska

Więcej