Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szachowe fascynacje - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pelikan w Żydowie

Cel:

Celem projektu jest pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, przełamanie stereotypu, że młodzież nic nie robi; ukształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw i umiejętności podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego; rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia i obsługi sprzętu komputerowego (obsługa internetu i programów komputerowych), pokonywanie barier zamieszkania na wsi.

Odbiorcy projektu:

Grupa odbiorców projektu to młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca we wsi Żydowo i okolicznych miejscowościach, uczęszczająca do gimnazjum w Żydowie i wyrażająca chęć udziału w zajęciach. Rekrutację uczestników rozpocznie intensywna akcja promocyjna projektu przeprowadzona poprzez lokalne media, realizowana wspólnie z najbardziej aktywnymi gimnazjalistami, których zadaniem będzie pozyskanie możliwie największej liczby uczestników zadań.

Opis projektu:

Celem projektu jest popularyzowanie wśród młodzieży gry w szachy jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu wolnego. Zdobyte w czasie szkoleń, warsztatów umiejętności przyczynią się do stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi poprzez rozwój ich zainteresowań, aktywności twórczej, myślenia logiczno-wyobrażeniowego oraz kształtowanie pozytywnych sfer osobowości, konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Projekt przewiduje przeprowadzenie dla 25-tu uczestników 20-tu dwugodzinnych szkoleń teoretyczno-praktycznych prowadzonych w oparciu o program komputerowy do nauki gry w szachy oraz tradycyjne formy nauki, 6-ciu dwugodzinnych warsztatów z zakresu rozgrywania partii szachowych z zapisem i zegarem szachowym, zorganizowanie przez młodzież gimnazjalną cyklu 5 warsztatów szachowych dla dzieci w wieku 7-10 lat, turnieju szachowego o mistrzostwo gimnazjum, zorganizowanie przez uczestników turnieju szachowego dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz otwartego turnieju dla uczniów gimnazjum z gmin poniżej 20 tys. mieszkańców, udział w Międzynarodowym Turnieju i piknik szachowy. Grupa odbiorców to młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca we wsi Żydowo i okolicznych miejscowościach, uczęszczająca do ZSP w Żydowie i wyrażająca chęć udziału w szkoleniach i warsztatach. W ramach projektu powstanie strona internetowa, współtworzona przez uczestników zajęć, która zawierać będzie informacje o projekcie.

Budżet projektu: 9 080 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pelikan w Żydowie

Miejscowość: Żydowo

Ulica, nr domu i lokalu: Kopernika 13

Kod pocztowy i Poczta: 62-241Żydowo

Województwo: wielkopolskie

Powiat: gnieźnieński

Adres strony internetowej: http://stowarzyszeniepelikan.eu

Szachowe fascynacje

plac Obrońców Żydowa 14, 62-241 Żydowo, Polska

Więcej