Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi reporterzy donoszą - 2010

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie

Cel:

Celem projektu jest zwiększanie integracji młodych mieszkańców Starego i Nowego Kisielina, wyposażenie młodzieży w niezbędne umiejętności, związane z poprawnym posługiwaniem się językiem polskim, pisaniem i redagowaniem artykułów, a także nauczenie ich pracy w grupie i efektywnego komunikowania interpersonalnego. Ponadto celem projektu jest wypełnianie młodzieży czasu wolnego ciekawymi, atrakcyjnymi zajęciami pozalekcyjnymi.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, mieszkająca w Starym i Nowym Kisielinie, mająca ochotę na dołączenie do zespołu dziennikarzy-redaktorów 'Głosu Kisielina’.

Opis projektu:

Wśród lokalnej młodzieży zauważalny jest brak integracji oraz działań zmierzających do realizowania wspólnych przedsięwzięć. Młodzi ludzie nie czują związku ze swoją 'małą ojczyzną’. Nie znają (lub znają w niewystarczającym stopniu) jej historii, kultury i tradycji jej mieszkańców, w większości repatriantów ze wschodnich terenów II RP. Celem działania projektu 'Młodzi reporterzy donoszą’ będzie integracja miejscowej młodzieży, próba zainteresowania ich środowiskiem lokalnym, rozwijanie w nich talentów dziennikarskich, uświadomienie potrzeby pielęgnowania tradycji i przeszłości, nauczenie prawidłowego posługiwania się literackim językiem polskim i zapoznanie z etyką dziennikarską. Działania adresowane są do młodych mieszkańców Starego i Nowego Kisielina (młodzież w wieku 13-19 lat). Uczestnicy projektu pracować będą nad zdobywaniem i opracowywaniem informacji bieżących, przeprowadzaniem wywiadów z mieszkańcami oraz pisaniem artykułów do kwartalnika 'Głos Kisielina’. Dzięki temu nauczą się pracy w grupie, językowego savoir-vivre’u, planowania swoich działań oraz prezentacji ich dużej grupie odbiorców. Miejscem cotygodniowych 90-minutowych spotkań zespołu będzie biblioteka w Starym Kisielinie (filia GBP z/s w Zawadzie) lub miejscowa kawiarenka. Uczestnicy w przygotowywaniu artykułów do kwartalnika posługiwać się będą cyfrowym dyktafonem, aparatem fotograficznym, programami komputerowymi.

Budżet projektu: 10 120 zł zł

Dotacja: 6 500 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie

Miejscowość: Zawada

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Zielonogórska 62

Kod pocztowy i Poczta: 66-001 Zawada

Województwo: lubuskie

Powiat: zielonogórski

Adres strony internetowej: –

Młodzi reporterzy donoszą

Brzozowa 1, 66-001 Zawada, Polska

Więcej