Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi odkrywcy regionalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego - 2010

Realizowany przez:

Fundacja Łagowski Dom Artysty w Łagowie

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie do społecznej aktywności 12-osobowej grupy młodzieży w wieku 13-19 lat w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. poprzez inicjowanie i organizowanie zajęć poznawczo – twórczych z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa artystycznego umożliwiających zgłębianie wiedzy o lokalnych tradycjach i trendach, poznawanie otoczenia i nawiązywanie nowych znajomości międzyludzkich.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu będzie młodzież z Łagowa i ościennych wsi (wiek 13 – 19 lat) – 12 osób, która w bezpośredni sposób będzie zaangażowana w kreowanie poszczególnych elementów projektu. Rekrutacja uczestników w oparciu o miejscowe i okoliczne szkoły (lekcje wychowawcze) oraz działalność Fundacji (młodzież współpracująca z Fundacją).

Opis projektu:

Celem projektu jest zaktywizowanie młodzieży do społecznej aktywności poprzez zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego. Zadanie obejmuje organizację zajęć poznawczych i twórczych (praktycznych) z zakresu rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego, organizację wyjazdów zapoznawczych do instytucji i firm działających w tym obszarze, wydanie pamiątkowego katalogu oraz zorganizowanie wystawy podsumowującej, na której zaprezentowany zostanie dorobek twórczy wszystkich uczestników projektu. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych działań zapewni grupa doświadczonych artystów zaangażowanych do prowadzenia poszczególnych zajęć, posiadających jednocześnie umiejętność pracy z młodzieżą. Uczestnictwo w projekcie przyniesie młodzieży wiele korzyści. Dzięki funkcjonowaniu w zespole projektowym młodzi ludzie posiądą umiejętność odnajdywania się w grupie i wspólnego działania, włączone zostaną w proces poznawania środowiska lokalnego i nawiązywania nowych relacji społecznych oraz wzmocnią u siebie poczucie własnej wartości.

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Łagowski Dom Artysty w Łagowie

Miejscowość: Łagowski

Ulica, nr domu i lokalu: Lipowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 66-220 łagów

Województwo: lubuskie

Powiat: świebodziński

Adres strony internetowej: http://www.lagow.nazwa.pl

Młodzi odkrywcy regionalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego

1 Lutego 24, 66-220 Łagów, Polska

Więcej