Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dostrzeż mnie, dostrzeż nas - 2010

Realizowany przez:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Cel:

Aktywizacja młodzieży, która w innych warunkach mogłaby realizować swoje plany, jednakże z powodu braku informacji, braku zainteresowania i ogólnego marazmu, tak często występującego w społecznościach małych miast, nie jest w stanie zaistnieć i rozwijać swoich zainteresowań. Odnalezienie przez młodzież w regionie miejsc, które im nie odpowiadają bądź nie spełniają swoich zadań i zaproponowanie przez nią konkretnych zmian.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat, zamieszkała na terenie miasta Chodzież oraz ucząca się w chodzieskich szkołach. Uczestnicy rekrutowani będą poprzez informacje w szkołach, domach kultury i bibliotekach oraz poprzez kontakty z innymi pracownikami kultury, oświaty i władzy samorządowej w regionie.

Opis projektu:

Podstawowym założeniem projektu jest przeprowadzenie jego uczestników od poznania samych siebie i przezwyciężenia własnych obaw wobec otaczającej rzeczywistości w małym mieście do śmielszego wyrażenia własnego zdania i zaprezentowania publicznie propozycji zmian lokalnego krajobrazu. Uczestnicy w wieku 13-19 lat poprzez spotkania i warsztaty z zakresu psychologii, motywacji, kontaktów interpersonalnych, a dalej poprzez kontakty z przedstawicielami środowisk i organizacji lokalnych, poznają swoje możliwości oraz dowiedzą się jak rozmawiać o trudnych sprawach zarówno w życiu prywatnym jak i dalej, w konsekwencji, w życiu publicznym lokalnej społeczności. Następnie grupa biorąc odpowiedzialność za swój region odnajduje kilka miejsc zaniedbanych, niebezpiecznych, wzbudzających niechęć mieszkańców regionu i poprzez różne formy dokumentacji (fotografia, rysunek, opis) zwraca uwagę na problem. Ostatnim elementem projektu jest przedstawienie propozycji, wypracowanych przez młodzież, na poprawienie niekorzystniej sytuacji. W tychże etapach uczestnikom pomagać będą warsztaty artystyczne, fotograficzne, współpraca z lokalnymi mediami oraz spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej. Etapy oraz efekty projektu przedstawiane będę przez prasę lokalną, telewizję oraz podczas wystawy sumującej dokonania uczestników. Finałem będzie również spotkanie z burmistrzem oraz przekazanie mu przez młodzież efektów oraz propozycji działań opracowanych w ramach projektu.

Budżet projektu: 7 078 zł zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Miejscowość: Chodzież

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 32

Kod pocztowy i Poczta: 64-800 Chodzież

Województwo: wielkopolskie

Powiat: chodzieski

Adres strony internetowej: www.biblioteka-chodziez.pl

Dostrzeż mnie, dostrzeż nas

Aleja Tadeusza Kościuszki 30, 64-800 Chodzież, Polska

Więcej