Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kierunek – Jutro - 2010

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie

Cel:

Zwiększenie umiejętności w zakresie samodzielnego, twórczego i rozwijającego podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i ukształtowanie aktywnych postaw z poziomu niskiego do wysokiego poprzez wydawanie gazetki.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy projektu to młodzież ucząca się w Gimnazjum w Brójcach. Grupa już istnieje, ale przygotują plakaty informujące o miejscu i celu spotkania, podczas którego odbędzie się prezentacja projektu. Przygotujemy imienne zaproszenia, a rodzicom dostarczymy ulotki z celem projektu.

Opis projektu:

Działania w projekcie zmierzają do tego, aby młodzi ludzie potrafili odkrywać, poznawać, rozumieć, pytać, słuchać oraz nauczyć się wykorzystywać wiedzę, która jest bardzo blisko nich, zachowywać i przekazywać ją innym. Początkowe działania mają doprowadzić do integracji grupy i do wzbudzenia w nich chęci odkrywania tajemnic, poznawania wydarzeń zaistniałych w okolicy. Poprzez warsztaty i wyjazdy poznają wyjątkowość miejsca, w którym mieszkają. Poznając losy ludzi, często wyjątkowe, wplecione w wydarzenia historii, kształtują i odkrywają własne różne umiejętności – od zbierania informacji, rozmawiania z dorosłymi, konstruowania opowieści w sposób słowny, aż do prezentowania samego siebie i efektów swojej pracy. Postanowiliśmy to osiągnąć poprzez uczenie się, aktywizację i włączenie się w życie naszych społeczności. Możemy to osiągnąć poprzez wydawanie gazety, w której poruszymy problemy nurtujące nasza młodzież jak i dorosłych tj. przeciwdziałanie agresji, przemocy uzależnieniom itp. Włączymy się w wybory sołtysów poprzez prezentacje kandydatów. Grupę naszą stanowi młodzież ucząca się w Gimnazjum w Brójcach zamieszkująca w kilku sąsiednich miejscowościach. Łączy nas pasja nauki i chęć zrobienia czegoś dla naszych kolegów i koleżanek. Wydawanie gazety stanie się polem nauki: pisania artykułów, przeprowadzania wywiadów, robienia fotografii, spotkań z ciekawymi ludźmi, wymiany doświadczeń i poglądów z innymi. Zdobędziemy umiejętności, które ułatwią nam naukę w szkole i start w dorosłe życie. Przyznaną dotację przeznaczymy na zakup sprzętu i materiałów, reklamę, wyjazdy i warsztaty.

Budżet projektu: 13 300 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie

Miejscowość: Chociszewo

Ulica, nr domu i lokalu: Chociszewo

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Kierunek – Jutro

Chociszewo 11, 66-304, Polska

Więcej