Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzież po kaszubsku - 2010

Realizowany przez:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach

Cel:

Celem projektu jest nabycie i rozwój umiejętności społecznych takich jak komunikacja, autoprezentacja, praca w grupach, prezentacja działań młodzieży skupionej wokół kultywowania zanikających tradycji kulturowych Kaszub. Celem pośrednim jest edukacja regionalna kultywowania tradycji, integracja środowiska młodzieżowego z 2 miejscowości, nabycie umiejętności związanych z włączaniem się młodzieży w działania lokalne.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do 30 uczestników z Leśna i Brus w wieku od 13-19 lat. W spotkaniach integracyjnych i warsztatach wezmą udział osoby, które wyraziły chęć i potrzebę takiej formy własnego rozwoju i spędzania czasu wolnego i zadeklarowały aktywne uczestnictwo.

Opis projektu:

Celem projektu jest nabycie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego oraz zapoznanie się młodzieży w wieku 13-19 lat z Leśna i Brus z zapomnianą tradycją kulinarną i kulturową Kaszub kultywowaną w języku kaszubskim. W projekcie planowane są warsztaty umiejętności pracy w grupie, dziennikarstwa, komunikacji, autoprezentacji, kulinarne, spotkania kulturoznawcze z osobami starszymi, imprezy okolicznościowe integrujące środowiska Leśna i Brus. W ramach projektu młodzież pokaże efekty swojej pracy twórczej poprzez wystawę zdjęć z warsztatów, prac malarskich, rzeźbiarskich itp. w bibliotekach, świetlicy wiejskiej w Leśnie, prezentację multimedialną i relację telewizyjną, która będzie emitowana w lokalnej telewizji kablowej. Ponadto odbędą się okolicznościowe spotkania zorganizowane przez młodzież przy pomocy Urzędu Miejskiego, stowarzyszeń i osób prywatnych aktywnie zaangażowanych w szerzenie i podtrzymywanie tradycji Kaszub m.in. spływ kajakowy i biesiada na zakończenie projektu, konkurs na zrobienie marzanny, puszczanie wianków i ścinanie kani, pieczenie pączków na zapusty. Projekt przyczyni się do pielęgnowania tradycji, obyczajów i obrzędów Kaszub, zintegruje środowisko młodzieży, wyposaży młodzież w praktyczne umiejętności kulinarne, autoprezentacji, organizacyjne, komunikacji. Dotacja zostanie wykorzystana na zorganizowanie imprez i wystaw oraz zakup kamery niezbędnej przy zajęciach z autoprezentacji, artykułów do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, rzeźbiarskich i malarskich (malowanie na szkle), płyt DVD i nośników pamięci do udokumentowania dorobku warsztatów.

Budżet projektu: 8 830 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach

Miejscowość: Brusy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Dworcowa 18

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Młodzież po kaszubsku

Dworcowa 18, 89-632 Brusy, Polska

Więcej