Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tak, to my - 2010

Realizowany przez:

Fundacja 'Przystanek Dobrych Myśli’

Cel:

Młodzież poszerzy posiadane umiejętności i zdobędzie nowe w zakresie przygotowywania i promowania działań na rzecz lokalnego środowiska. Celami szczegółowymi są: rozwinięcie umiejętności pozyskiwania środków na działania społeczne, rozwinięcie przez młodzież umiejętności dobrej współpracy w grupie, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, kształtowanie umiejętności współpracy z mediami, działań promocyjnych oraz rozwinięcie postaw wolontariackich.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami będzie młodzież w wieku 13-19 lat – mieszkańcy naszej oraz sąsiednich gmin. Duża część grupy to młodzież mająca doświadczenia przy realizacji poprzedniego projektu. Nabór do projektu ogłosimy w szkołach, w mediach, domach kultury, na tablicach ogłoszeń, będziemy też zachęcać ustnie. Zobowiążemy uczestników projektu do podpisania Deklaracji Uczestnictwa.

Opis projektu:

15-20 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej z naszej i okolicznych gmin rozwinie umiejętności zdobyte przy organizacji dotychczasowych działań, a także zyska nowe doświadczenia biorąc udział w cyklu warsztatów przygotowujących do organizacji ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Wędrownej, który odbędzie się w ruinach Zamku Bolczów największej, a wciąż nie docenianej atrakcji naszej gminy. Będzie to kontynuacja ubiegłorocznego projektu z Regionalnych Grantów Równać Szanse. Program warsztatów przygotowujących młodzież do działania zaplanowano po analizie poprzedniego projektu tak, aby uzupełnić dostrzeżone wówczas braki w umiejętnościach młodzieży, a także rozwijać udaną inicjatywę młodych ludzi. Młodzież pozna w praktyce zasady działań wolontariackich, będzie szkolić umiejętności współpracy z mediami i partnerami, pracować nad tworzeniem pism, notatek prasowych, ogłoszeń, zaproszeń, a także umów z wykonawcami, trenerami itd. Rozwinięte zostaną umiejętności promowania imprezy i innych działań kulturalnych, a także walorów turystycznych regionu. Młodzież zdobędzie wiedzę nt. poszukiwania wsparcia finansowego. Zaplanowana została wizyta studyjna 10-osobowej grupy młodzieży będzie to wolontariat na imprezie o podobnym charakterze.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria, transport, noclegi i wyżywienie gości imprezy finałowej, telefony. Pozyskamy też sponsorów. Najważniejszy efekt projektu – młodzi organizatorzy lokalnych działań zdobędą kolejna porcje doświadczeń zarówno organizacyjnych, jak i w kontaktach z ludźmi.

Budżet projektu: 12 830 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja 'Przystanek Dobrych Myśli’

Miejscowość: Janowice Wielkie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. 1 Maja 37B

Kod pocztowy i Poczta: 58-520 Janowice Wielkie

Województwo: dolnośląskie

Powiat: jeleniogórski

Adres strony internetowej: –

Tak, to my

1 Maja 19, 58-520 Janowice Wielkie, Polska

Więcej