Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowa Akademia Umiejętności - 2010

Realizowany przez:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Cel:

Celem głównym projektu jest wyposażenie młodzieży w umiejętności samodzielnego i kreatywnego rozwijania zainteresowań oraz umożliwienie im przeżycia doznań związanych z tworzeniem spektaklu na wysokim poziomie. Ponadto celami szczegółowymi są: integracja z niepełnosprawnymi, praca w grupie, organizacja przedsięwzięć związanych z imprezą dyplomową przygotowywaną w strumieńskim Parku.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, z terenu gminy Strumień. Są to wychowankowie świetlic środowiskowych. Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą bezpośrednich rozmów wychowawców z młodzieżą. Z każdej placówki udział weźmie ok. 5 osób, co razem da w sumie 30 osób. Część zajęć odbędzie się w świetlicach, a część w Ośrodku Kultury.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży ze świetlic muzyką, tańcem i teatrem poprzez organizację cyklu warsztatów i wyjazdów. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, wychowankowie świetlic środowiskowych należących pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Jest to młodzież defaworyzowana ze względu na dostęp do wyższej kultury, a pomimo tego poszukująca nowych form ekspresji. Ponadto w projekcie wezmą udział osoby niepełnosprawne uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Drogomyślu. Będą one przygotowywały na terenie Ośrodka Kultury swój repertuar, który zostanie wdrożony do przedstawienia. Utworzone zostaną grupy warsztatowe na terenach świetlic np. W Bakowie – taneczna, w Pruchnej – bębniarska, w Zbytkowie – teatralna ramach ARTYSTYCZNEGO UNIWEREKU. Połączone grupy stworzą spektakl. Umiejętności nabyte podczas warsztatów w grupach, młodzi ludzie zaprezentują podczas Staromiejskiej Wiosny w Strumieniu oraz podczas X rocznicy akcji Cała Polska Czyta Dzieciom organizowanej przez Bibliotekę Powiatowa w Cieszynie. Aby jednak otrzymać zaliczenie dyplomowe UNIWERKU, młodzież samodzielnie przygotuje i zaprezentuje przedstawienie w Parku Miejskim w Strumieniu. Zaproszeni zostaną na nie rodzice oraz rówieśnicy. Ponadto szkoły otrzymają pismo informujące o udziale młodzieży w pozalekcyjnej inicjatywie. W ramach projektu uczestnicy będą brali udział we wspólnym wyjeździe warsztatowym do teatru Banialuka.

Budżet projektu: 9 420 zł zł

Dotacja: 6 000 zł zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Miejscowość: Strumień

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Rynek 9

Kod pocztowy i Poczta: 43-246 Strumień

Województwo: śląskie

Powiat: cieszyński

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowa Akademia Umiejętności

Rynek 4, 43-246 Strumień, Polska

Więcej