Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śladami historii – pszowskie kapliczki i krzyże - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie w Pszowie

Cel:

Celem jest integrowanie i aktywizowanie młodych ludzi do twórczego działania; – poznawanie i dokumentowanie historii swojego regionu – zdobywanie umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem – pożyteczne i twórcze spędzanie wolnego czasu – zapisanie i rozpowszechnianie cennych informacji historycznych – wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z ubogich rodzin

Odbiorcy projektu:

W 14 tys. Pszowie mieszka ok.1500 młodzieży w wieku 13-19 lat uczęszczającej do gimnazjum i szkół średnich. 10 osób tworzy grupę wolontariatu przy Stowarzyszeniu i to oni głównie będą odbiorcami projektu. Pozostałe zostaną zaproszone do udziału poprzez szkoły do których uczęszczają oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, gazetce parafialnej i na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zachęcimy osoby interesujące się historią własnej miejscowości oraz osoby pragnące rozwinąć swoje zdolności literackie.

Opis projektu:

Głównym celem jest poznanie swoich mocnych i słabych stron i przełamanie barier hamujących równy start w dorosłe życie. Celem projektu jest poznanie przez młodzież nowych technik i metod dokumentowania historii, ciekawe spędzanie wolnego czasu, wzmocnienie więzi z regionem, poznanie historii i kultury własnego miasta, podniesienie umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. W ramach projektu odbędą się warsztaty fotograficzne, dziennikarskie i psychologiczne. Głównym wykonawcą zadań będzie młodzież, która pod okiem prowadzących stworzy wystawę fotografii i folder promujący zadanie. Będą to zajęcia grupowe (2 grupy; jedna fotograficzna i jedna dziennikarska) oraz praca indywidualna. Warsztaty fotograficzne odbędą się w MOK, warsztaty dziennikarskie w siedzibie stowarzyszenia oraz w terenie wywiady z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego. Efektem projektu będzie wzmocnienie przez młodzież więzi z regionem, poznanie historii i tradycji, pozbycie się kompleksów pochodzenia z małego miasteczka, rozpoznanie swoich uzdolnień i realizacja marzeń. Dodatkowym efektem będzie wydanie folderu, w którym zostaną skatalogowane przydrożne krzyże i kapliczki na terenie Pszowa. Pomoże to również wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków o ochronę dziedzictwa kulturowego.

Budżet projektu: 13 685 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie w Pszowie

Miejscowość: –

Ulica, nr domu i lokalu: Bohaterów Westerplatte 1

Kod pocztowy i Poczta: 44-370 Pszów

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: http:/pomozmysobie@poczta.fm/

Śladami historii – pszowskie kapliczki i krzyże

Bohaterów Westerplatte 40, 44-370 Pszów, Polska

Więcej