Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

FLASH TIME – warsztaty dziennikarsko-fotograficzne - 2010

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Cel:

Głównym celem projektu jest poznanie przez młodzież środowiska lokalnego, nauka umiejętności obiektywnej jego oceny oraz analizy swoich mocnych i słabych stron. Projekt pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego i nawiązywania nowych kontaktów z mieszkańcami w czasie wywiadów do gazetki FLASH TIME. Praca młodzieży w grupie nad publikacją przyczyni się do rozbudzenia wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13 – 19 lat z terenu gminy Godów, w skład której wchodzą wsie: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbensko i Skrzyszów. Informacje o
naborze uczestników do projektu zostaną zamieszczone w lokalnych mediach, na stronach internetowych lokalnych instytucji i na tablicach ogłoszeń. Rekrutację młodzieży przeprowadzi koordynator projektu podczas bezpośrednich rozmów.

Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie przez uczestników środowiska lokalnego, w którym dorasta. Pomoże ono młodzieży rozwijać umiejętności analizowania swoich mocnych i słabych stron, nawiązywania nowych relacji społecznych oraz pracy w grupie. Projekt jest ukierunkowany na młodych, ciekawych świata ludzi, mających pasje i zainteresowania, mieszkających na terenie gminy Godów. Odbiorcami będzie młodzież w wieku 13 – 19 lat uczestnicząca w warsztatach dziennikarsko-fotograficznych prowadzonych przez doświadczonego dziennikarza z regionalnego tygodnika Nowiny Wodzisławskie i fotografa profesjonalistę. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu od stycznia do czerwca 2011 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz w terenie. Zorganizowane zostaną zajęcia fotograficzne w plenerze, wycieczki do raciborskiego Wydawnictwa 'Nowiny’ i miejscowej drukarni w Gołkowicach oraz spotkania promujące wydanie gazetki połączone z wystawami zdjęć uczestników. Na zakończenie planowana jest impreza podsumowująca projekt. Efektem projektu będzie wydanie młodzieżowej gazetki FLASH TIME o tematyce kulturalno-edukacyjnej.

Budżet projektu: 9775 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Miejscowość: Godów

Ulica, nr domu i lokalu: 1 Maja 18, 18

Kod pocztowy i Poczta: 44-340 Godów

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: –

FLASH TIME – warsztaty dziennikarsko-fotograficzne

Dworcowa 7, 44-340 Godów, Polska

Więcej