Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z kaligrafią za pan brat - 2010

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie

Cel:

Głównym celem naszego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ponad tą, którą oferują placówki oświatowe, zachęcanie młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów, seminariów, spotkań, ze znanymi specjalistami w danej dziedzinie i informowanie lokalnej społeczności o bogactwie, jakie kryje w sobie historia gminy Psary.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami naszego projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Psary i pobliskich miejscowości: gimnazjaliści, licealiści. Rekrutacja odbędzie się poprzez plakaty i zaproszenia informujące o projekcie, spotkania w szkołach oraz bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Opis projektu:

Projekt „Z kaligrafią za pan brat” będzie dotyczył gromadzenia różnych powiedzeń ludowych, opowiastek, legend i innych przysłów, które towarzyszą podczas różnych obrzędów, zwyczajów i tradycji w naszej Gminie. Jest to działanie skierowane do grupy dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Psary. Jest to zapomniana aczkolwiek niezwykle piękna technika pisania poprzez naukę, której chcemy zwrócić szczególną uwagę na funkcję edukacyjną kaligrafii, która uczy precyzji, dbałości o szczegół, staranności cierpliwości, i która jest ważnym elementem działalności artystycznej. Nasze działania rozpoczniemy od warsztatów z zakresu kaligrafii dla kilkunastoosobowej grupy zainteresowanej tą dziedziną techniki oraz rejestracją i dokumentacją obrzędów, zwyczajów i tradycji z terenu Gminy Psary. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacja z użyciem tak specyficznej dziedziny jak kaligrafia. Uwieńczeniem naszych działań będzie wydanie unikatowego egzemplarza albumu odręcznie zapisanego przez beneficjentów projektu oraz powielenie go w formie drukowanego folderu edukacyjnego. Bardzo ważnym efektem projektu będzie integracja międzypokoleniowa, zachowanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w postaci starych gminnych obrzędów takich jak Herody, Zapusty, Wielkanoc czy Zielone Światki.

Budżet projektu: 11 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie

Miejscowość: Gródków

Ulica, nr domu i lokalu: Zwycięstwa 2

Kod pocztowy i Poczta: 42-575 Strzyżowice

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: http://www.gok-psary.pl

Z kaligrafią za pan brat

Gródków Szkoła, 42-575, Polska

Więcej