Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Totolotek a może coś więcej - 2010

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Cel:

Działania zawarte w projekcie mają za zadanie kształcenie u młodzieży postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (poprzez nawiązanie nowych kontaktów, poznanie zagadnień z zakresu ekonomii i finansów, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i prezentacji własnych poglądów, poznanie siebie). Oprócz tego istotnym celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na konsekwencje rewolucji internetowej, głównie w obszarze rynku pracy. W końcu daje jej bogatą wiedzę na temat świata finansów.

Odbiorcy projektu:

Działania projektu skierowane są do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zamieszkującej miejscowości wchodzące w skład obwodu szkolnego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach. Rekrutację przeprowadzimy w oparciu o współpracę z dyrekcją powyższego gimnazjum i lokalnymi działaczami.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie u młodzieży szeregu kompetencji w zakresie komunikacji społecznej. Ponadto uzyska ona szeroką wiedzę na temat funkcjonowania lokalnych i globalnych rynków finansowych, co pozwoli jej na lepsze planowanie własnej przyszłości. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Główną ideą, wokół której będą toczyły się działania projektu jest szeroko pojęty świat finansów i powiązany z nim świat biznesu i to zarówno w skali lokalnej, jak i w skali globalnej. Młodzież przygotuje i przeprowadzi lokalne forum biznesowe, przeprowadzi szereg wywiadów z przedstawicielami lokalnych instytucji finansowych i po opracowaniu zamieści je w gazetce szkolnej 'Ziomal’, nawiąże współpracę z Radą Gminny, aby uzyskać informacje o tworzeniu budżetu gminnego, przeprowadzi akcję marketingową promującą produkty finansowe Banku Spółdzielczego, uzyska wiedzę na temat tzw. rewolucji internetowej i jej wpływu na rynek pracy oraz będzie miała okazję wzięcia udziału w zajęciach dających jej podstawy inwestowania na rynkach finansowych. W wyniku zaplanowanych działań projektowych młodzi ludzie nauczą się pracować w zespole, nabędą umiejętność prezentowania na forum publicznym własnych poglądów, organizowania imprez środowiskowych, pisania artykułów prasowych oraz uzyskają wiedzę, która umożliwi im w sposób racjonalny zaplanowanie własnej przyszłości.

Budżet projektu: 8 727 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Miejscowość: Reńska Wieś

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Raciborska 27

Kod pocztowy i Poczta: 47-208 Reńska Wieś

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Adres strony internetowej: –

Totolotek a może coś więcej

Pawłowicka 3A, 47-208 Reńska Wieś, Polska

Więcej