Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sami o swoich… - 2010

Realizowany przez:

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

Cel:

Celem projektu jest zawiązanie dwóch 5-8 osobowych sekcji dziennikarskich: prasowej i telewizyjnej, dla których przeprowadzonych zostanie cykl 10 warsztatów z zakresu dziennikarstwa, fotografii i obróbki cyfrowej. Ponadto uczestnicy projektu spotykać się będą co drugi tydzień przez okres 6 miesięcy, publikując 12 numerów periodyku i przygotowując 4 telewizyjne programy informacyjne o ważnych dla siebie tematach, wyrażając własne zdanie głosząc opinie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie około dwunastoosobowa grupa młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat z terenu gminy Lubawka. Rekrutacje młodzieży poprzedzi spotkanie informacyjne zorganizowane w Domu Kultury w Lubawce oraz akcja informacyjna przeprowadzona w gimnazjach publicznych w Lubawce i Chełmsku Śląskim (plakaty, informacje przekazywane przez koordynatorów projektu), ponadto w mediach lokalnych przeprowadzona zostanie kampania informacyjna o projekcie i grantodawcy.

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie przez kilkunastoosobową grupę młodzieży gimnazjalnej z gminy Lubawka grupy dziennikarskiej zajmującej się sprawami lokalnymi. W ramach redakcji zawiązanej przy miejscowym Domu Kultury uruchomione zostaną dwie sekcje – prasowa i telewizyjna. W ramach każdej z sekcji młodzież weźmie udział w cyklu specjalistycznych warsztatów m.in. z zakresu dziennikarstwa ogólnego, komunikacji społecznej i medialnej, fotografii reportażowej, obsługi kamery, realizacji i cyfrowej obróbki obrazu. Poszczególne zajęcia prowadzone będą przez osoby pracujące zawodowo w mediach lub posiadające kierunkowe wykształcenie we wspomnianych wyżej dziedzinach. W ramach projektu ukazywać się będzie periodyk o zasięgu gminnym, w którym młodzież będzie pisać o sprawach dla siebie najważniejszych. Dzięki współpracy z miejscową telewizją kablową sekcja telewizyjna przygotuje serwis informacyjny dotyczący bieżących spraw lokalnych. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzież pozna bliżej specyfikę pracy dziennikarskiej, nabędzie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy w grupie, umiejętności dyskusji i racjonalnej obrony własnego zdania. Realizacja projektu pozwoli młodym ludziom w sposób konstruktywny spędzić czas wolny.

Budżet projektu: 8 750 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

Miejscowość: Lubawka

Ulica, nr domu i lokalu: Kamiennogórska 19

Kod pocztowy i Poczta: 58-420 Lubawka

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. Wrocław

Adres strony internetowej: http://www.kultura-lubawka.pl

Sami o swoich…

DW369 21, 58-420 Lubawka, Polska

Więcej