Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przyjaźń bez granic - 2010

Realizowany przez:

Grupa Nieformalna Piławianie na rzecz młodzieży w Piławie Górnej

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych z małych miast i wsi. Udział w projekcie zgłębi i podtrzyma kontakty miedzy młodzieżą, które będą się przyczyniały do ciągłego rozwoju społecznego i intelektualnego odbiorców projektu. Zapewni im też równość szans życiowych oraz ukształtuje postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego życia na miarę ich możliwości.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat. Do udziału w projekcie została wybrana młodzież przebywająca w grupach wychowawczych, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, mająca złą sytuację materialną.

Opis projektu:

Celem projektu jest dalsza współpraca pomiędzy polską i czeską młodzieżą. Projekt zakłada zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do szkoły specjalnej w Lanskroun do Czech oraz pobytu dzieci z Czech w naszej placówce. Ważnym elementem projektu jest integracja rówieśników niepełnosprawnych intelektualnie, zainteresowanie młodzieży polskiej kulturą i tradycją czeską, a młodzieży czeskiej kulturą i tradycją polską, rehabilitacja społeczna, kształtowanie umiejętności praktycznego działania, promocja uzdolnień (plastyczno-artystycznych) osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje warsztaty i zajęcia polsko-czeskie, wystawę prac artystycznych, olimpiadę sportową, prezentację multimedialną, dyskoteki, ogniska integracyjne. Zajęcia prowadzone będą przez młodzież polsko-czeska przy udziale wolontariuszy. Efektem projektu będzie podtrzymywanie współpracy między młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z Czech i Polski, zacieśnianie więzów przyjaźni, zainteresowanie społeczności lokalnej kulturą czeską oraz cykliczne promowanie wyników współpracy, działań młodzieży polskiej i czeskiej na Dniach Miasta Piławy Górnej.

Budżet projektu: 7 000 zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa Nieformalna Piławianie na rzecz młodzieży w Piławie Górnej

Miejscowość: Piława Górna

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 58-240 Piława Górna

Województwo: dolnośląskie

Powiat: dzierżoniowski

Adres strony internetowej: http://www.sosw.pilawagorna.org

Przyjaźń bez granic

Szkolna 6, 58-240 Piława Górna, Polska

Więcej