Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na styku trzech kultur - 2010

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Cel:

Celem projektu jest przeprowadzenie z grupą młodzieży z Gminy Bardo działań, których efektem będzie realizacja spektaklu ukazującego wielokulturowe dziedzictwo naszej gminy, przygotowanie systemem roboczym wystawy zdjęć i materiałów promocyjnych, ujmujących niepowtarzalność krajobrazowo-kulturową miejscowości z jej terenu jak również wzbogacenie wiedzy w zakresie aspektów historycznych, które usytuowały gminę Bardo na styku 3 kultur.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku głównie gimnazjalnym, mieszkańcy Barda oraz Brzeźnicy, Dębowiny, Janowca i Dzbanowa. Młodzież zostanie zaproszona do projektu na podstawie wcześniej już zaobserwowanej aktywności i przejawianych zainteresowań. Od 3 do 5 młodych mieszkańców poszczególnych miejscowości kierowało swoje oczekiwania w zakresie kontynuowania pewnych wcześniej podejmowanych działań, z rozszerzeniem ich na wioski. Zajęcia będą się odbywać częściowo w okolicznych miejscowościach.

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie działań z grupa młodzieży z Gminy Bardo, zamieszkującej różne jej miejscowości, których efektem będzie poznanie oraz prezentacja elementów dziedzictwa kulturowego tych miejscowości w aspekcie historycznej wielokulturowości gminy, istniejącej na styku kultur 3 narodów: polskiego, czeskiego i niemieckiego, jak również zróżnicowania ludności napływowej. W ramach projektu zaplanowane są zajęcia dziennikarskie, w czasie których tropione będą ciekawe miejsca, wydarzenia itp. związane z naszą gminą, jak również redagowanie gazetki, ulotek, wykonywanie i obróbka zdjęć oraz realizacja wystaw, będących uzupełnieniem spotkań z mieszkańcami w celu prezentacji efektów podejmowanych działań. Planuje się również gościnny występ teatru kłodzkiego z przedstawieniem nawiązującym do wielokulturowości naszego obszaru oraz realizację własnego spektaklu w oparciu o teksty literackie odnoszące się do Barda i okolic (Bardo. Szopka. Tokarczuk, Narrenturm Sapkowskiego, Babunia Nemcovej) Zdobywanie informacji o poszczególnych miejscach będzie wiązało się z wycieczkami po okolicy w celu poznania wielokulturowego charakteru naszej 'małej ojczyzny’. Dodatkowo zostaną przeprowadzone wycieczki do miejscowości po polskiej i czeskiej stronie granicy, do których odnosi się dziedzictwo Barda i okolic – do Czeskiej Skalicy, Kudowy, Pstrążnej, Oleśnicy w Orlickich Górach.

Budżet projektu: 9 390 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: –

Na styku trzech kultur

Kolejowa 8, 57-256 Bardo, Polska

Więcej