Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kurtyna w górę – Scena Nowowiejska w kręgu tradycji i kultury współczesnej - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Cel:

Aktywizowanie młodzieży wokół inicjatywy kulturalno-artystycznej pt. 'SCENA NOWOWIEJSKA’ w celu wzmocnienia jej wiary we własne możliwości i pozyskanie wsparcia otoczenia. Młodzież zwiększy umiejętność inicjowania pozytywnych zmian w sobie i w otoczeniu, pozyska zaufanie do siebie, swoich możliwości i zbuduje kompetencje kluczowe, w tym umiejętność pracy w zespole, nawiązanie nowych relacji społecznych z ludźmi i instytucjami. Doświadczy uznania społecznego i osobistego sukcesu.

Odbiorcy projektu:

Grupa odbiorców projektu to młodzież z MOS w Nowej Wsi (całorocznie zamieszkująca placówkę)oraz młodzi mieszkający w Nowej Wsi w domach rodzinnych, w wieku od 14 do 19 roku życia. Młodzi będą rekrutowani na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia na podstawie ogłoszenia zamieszczonego w placówce oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Nowej Wsi. Rekrutacja będzie przebiegała dwustopniowo. Wśród zgłoszonych osób będą przeprowadzone rozmowy weryfikujące uczestników projektu wg sporządzonych kryteriów.

Opis projektu:

Celem projektu jest utrzymanie i nawiązanie kolejnych relacji społecznych z mieszkańcami, instytucjami gminy Kutno, wspierającymi podejmowane przez młodzież inicjatywy artystyczne, kulturalne. Projekt wynika z rozpoznanych przez młodzież potrzeb własnych i mieszkańców Nowej Wsi i regionu, będących projekcją marzeń, zainteresowań twórczych i społecznych, dostrzeżonej różnorodności zasobów tkwiących w ludziach i przestrzeni, również z deficytów, które stanowią barierę w kreowaniu rzeczywistości kulturalno-społecznej wsi. Uczestnikami projektu będzie młodzież MOS w Nowej Wsi, zagrożona wykluczeniem społecznych z racji dysfunkcji społeczno-ekonomicznych domu rodzinnego i wskutek znaczących opóźnień szkolnych oraz problemów emocjonalnych. Planowane działania mają rozwijać w młodych inicjatywę, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną, mają kształtować umiejętność pracy zespołowej i wspierać zachowania prospołeczne, jak otwartość na różnorodność, na zmiany, na 'nowe’. Ważne jest utrzymanie i pozyskiwanie wsparcia lokalnego samorządu. Działania młodych będą ukierunkowane na 'ożywienie’ przestrzeni nowowiejskiej poprzez wykorzystanie narzędzi jakimi jest kultura i sztuka, odnajdywanie pomostów łączących tradycje z współczesnością, tym samym budowanie wartościowych zmian w aktywności mieszkańców Nowej Wsi. W świetlicy nowowiejskiej na Scenie będą kontynuowane nowe cykliczne spotkania kulturalno-artystyczne, warsztaty rzemieślnicze i plastyczne.

Budżet projektu: 17 700 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum

Miejscowość: Żychlin

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Dobrzelińska 6

Kod pocztowy i Poczta: 99-320 Żychlin

Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski

Adres strony internetowej: www.mos-zychlin.edupage.org

Kurtyna w górę – Scena Nowowiejska w kręgu tradycji i kultury współczesnej

Nowa Wieś 46, 99-300, Polska

Więcej