Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W sieci dzi@łań i pomysłów - 2007

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Cel:

Celem działań jest wyrównanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich poprzez: wyposażenie w możliwość aktywnego posługiwania się nowymi technologiami (Internet); kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych (autoprezentacja, praca zespołowa); stworzenie warunków do samorealizacji, także w działaniach na rzecz lokalnej społeczności (wolontariat, projekty działań młodzieżowych).

Odbiorcy projektu:

Działania skierowane są do młodych ludzi z Gminy Świętajno w wieku 13-19, w tym uczniów gimnazjum. W rekrutacji bierze udział GOK, szkoły, rady sołeckie oraz lokalne organizacje pozarządowe. Przeprowadzona zostanie też plakatowa akcja informacyjna. Dla gimnazjalistów zorganizowano transport, starsi uczestnicy korzystają z komunikacji publicznej, do której dopasowano godziny zajęć.

Opis projektu:

Celem działań jest wyrównanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich przez wyposażenie ich w możliwość aktywnego posługiwania się nowymi technologiami, kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz tworzenie warunków do samorealizacji. Odbiorcy to młodzi ludzie z terenu Gminy Świętajno w wieku 13-16 lat. Działania obejmują zajęcia informatyczne uczące aktywnego posługiwania się narzędziami Internetowymi, w tym projektowanie profilów w serwisach społecznościowych; warsztaty filmowe, w wyniku których uczestnicy kręcą samodzielnie przynajmniej trzy filmy oraz warsztaty z wolontariatu i działań młodzieżowych, co, oprócz realizacji celów projektu, służy wzmocnieniu wolontariatu i powstaniu przynajmniej trzech projektów inicjatyw młodzieżowych do programu „Młodzież w działaniu”. Duży nacisk kładziony jest na samodzielnie projektowaną pracę zespołową oraz kształtowanie otwartości, kreatywności, a także umiejętności skutecznej autoprezentacji i aktywne działania na rzecz realizacji potrzeb własnych i swojego otoczenia (wolontariat, działania młodzieżowe). Projekt zakończy otwarta impreza plenerowa.

Budżet projektu: 9 320,00 zł

Dotacja: 5 700,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Miejscowość: Świętajno

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Mickiewicza 1

Kod pocztowy i Poczta: 12-140 Świętajno

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: szczycieński

Adres strony internetowej: –

W sieci dzi@łań i pomysłów

Adama Mickiewicza 27A, 12-140 Świętajno, Polska

Więcej