Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi badacze przeszłości - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Społecznych i Edukacyjnych w Zabawie

Cel:

Pobudzenie aspiracji poznawczych, rozwój osobisty, podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, współpracy w grupie i zdobycie pewności siebie u 20 osób spośród młodzieży z Zabawy. Projekt przyczyni się również do zwiększenia poczucia ich tożsamości lokalnej, przynależności do społeczności.

Odbiorcy projektu:

Młodzież uczęszczająca do 1, 2 i 3 klasy Publicznego Gimnazjum w Zabawie, w wieku 13-15 lat. Są to osoby, które w swojej najbliższej przyszłości podejmować będą decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacji (szkoła średnia), a następnie ścieżki zawodowej. Sposób rekrutacji: zainteresowania historyczne i artystyczne. Dodatkowo konsultacje z pedagogiem szkolnym, który ostatecznie zakwalifikuje dane osoby do projektu.

Opis projektu:

Projekt „Młodzi badacze przeszłości” to przedsięwzięcie realizowane na terenie małej miejscowości Zabawa w powiecie tarnowskim. Jest to miejsce kultu błogosławionej K. Kózkówny oraz historyczne miejsce przeprowadzenia jednej z ważniejszych akcji II wojny światowej tj. akcji III MOST. Jednym słowem, miejsce o bogatej historii i ciekawej kulturze. W ramach projektu zaktywizowanych zostanie 20 młodych ludzi, uczniów Publicznego Gimnazjum. Wstępne założenia projektu zostały przedstawione młodzieży i spotkały się z ich żywych zainteresowaniem i chęcią zaangażowania. Zatem młodzi ludzie uczestniczyć będą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, które uwrażliwią ich na piękno lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, miejsca gdzie się wychowywali i dorastali oraz wykształcą poczucie przynależności do swojej społeczności lokalnej. Dzięki warsztatom z psychologiem młodzi ludzie lepiej zrozumieją siebie, swoje zachowania i postawy, określą swoje mocne oraz słabe strony, nad którymi będą musieli popracować w dorosłym życiu. Na każdym etapie realizacji projektu młodzież będzie mogła wnosić swoje uwagi, propozycje co do kształtu i treści prowadzonych zajęć. Decydować będzie o formie (zakres pytań) wywiadów z mieszkańcami. Z pośród siebie wybierze grupę pasjonatów, która będzie odpowiedzialna za przygotowaną wystawę oraz dbać będzie o jej ubogacanie. Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach stodoły, w której zgromadzone są eksponaty, do dyspozycji młodzieży będzie również salka internetowa.

Budżet projektu: 13 750 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Społecznych i Edukacyjnych w Zabawie

Miejscowość: Zabawa

Ulica, nr domu i lokalu: Zabawa 2

Kod pocztowy i Poczta: 33-133 Wał Ruda

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej: http://www.pz.lap.pl

Młodzi badacze przeszłości

Zabawa 26, 33-133, Polska

Więcej