Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kreatywni mają szanse - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie

Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie gminy, rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w grupie młodych ludzi poprzez przygotowanie i zrealizowanie krótkich filmów, których nakręcenie wymagać będzie identyfikacji potrzeb i możliwości rozwoju gminy.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 13-19 lat mieszkający na terenie gminy Łagów. Rekrutacja odbędzie się poprzez stronę internetową, przygotowany do tego celu formularz lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Wyboru uczestników dokonają członkowie grupy inicjatywnej.

Opis projektu:

Projekt 'Kreatywni mają szansę” ma za zadanie pokazać mieszkańcom gminy Łagów możliwości rozwoju gminy, poprzez identyfikację potrzeb przeprowadzoną przez młodzież w wieku 13-19 lat i zaproponowanie przez nich odpowiedzi na te potrzeby w formie nakręcenia krótkich filmów amatorskich. Projekt od początku przygotowany został przez grupę 5 osób w wieku 14-16 lat, absolwentów Młodzieżowej Akademii Leader’a realizowanej przez lokalną Grupę Działania pięciu gmin woj. świętokrzyskiego. Młodzież przeprowadziła sondę uliczną nt. lokalnych potrzeb i wspólnie pod okiem trenera wypracowała koncepcję i założenia projektu. Osoby te, nazywane dalej grupą inicjatywną, będą przez cały czas trwania projektu brały udział we wszystkich pracach związanych z jego prawidłową realizacją pod okiem koordynatora. Realizacja projektu 'Kreatywni…’ pozwoli zainteresować młodzież lokalnymi problemami. Przez przeprowadzenie analiz potrzeb mieszkańców swoich miejscowości powiększy umiejętność właściwej oceny środowiska lokalnego. Nauka zasad kręcenia filmów i montażu oraz scenopisarstwa rozwinie zainteresowania młodzieży, a otwarty przegląd filmów zwróci uwagę wielu mieszkańców gminy na problemy w nich poruszane.

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie

Miejscowość: Łagów

Ulica, nr domu i lokalu: Słupska 3

Kod pocztowy i Poczta: 26-025 Łagów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Adres strony internetowej: http://lgd-srws.pl

Kreatywni mają szanse

Rynek 65, 26-025 Łagów, Polska

Więcej