Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Być widzem i reżyserem, czyli nasze zmagania z X Muzą - 2010

Realizowany przez:

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie

Cel:

Celem projektu jest ukształtowanie wrażliwego i świadomego odbiorcy filmu wyposażonego w umiejętność pogłębionego jego odbioru, który kontakt z filmem traktuje jako obcowanie ze sztuką. Sprzyjają one zainteresowaniu uczniów problematyką filmoznawstwa, umożliwiają dostęp do profesjonalistów, profesjonalnych materiałów i narzędzi pracy – kamera cyfrowa, rzutnik, programy do obróbki filmu itp. oraz umożliwiają dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Uczą pracy indywidualnej i zbiorowej.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednim odbiorcą jest 30 osób w wieku 13 – 14 lat z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie. Większość z nich to mieszkańcy Włodawy, czworo mieszka na wsi. Jest to młodzież wykazująca zainteresowanie sztuką filmową – nie tylko odbiorem filmu, ale pracą nad nim. Grupa powstała na zasadzie dobrowolności. Odbiorcą pośrednim jest młodzież z gimnazjów i dorośli z powiatu włodawskiego, pracownicy instytucji – partnerów projektu.

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie przez 30-osobową grupę młodzieży w wieku 13-14 lat uczęszczającą do Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie, pochodzącą z rodzin mieszkających na wsi i w mieście, zagrożonych bezrobociem, życiową stagnacją i niezadowalającą sytuacją materialną. Celem projektu jest rozwijanie ich pasji i zainteresowań poprzez pogłębianie wiedzy na temat sztuki filmowej, dyskutowania na jej temat, tworzenia własnych tekstów, ale też (w zespole i indywidualnie) krótkich filmów, sekwencji filmowych, plakatu filmowego itp. Zorganizowane zostaną wyjścia do kina oraz wycieczka do studia filmowego Telewizji Lublin. Młodzież chce włączyć środowisko lokalne, szczególnie młodzież gimnazjów powiatu włodawskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w przygotowanych przez uczestników projektu konkursie na temat sztuki filmowej. Wykaże się jako twórca regulaminu konkursu, zorganizuje jego przebieg. Pracować będzie pod opieką profesjonalistów z zakresu filmu: operatora kamery, dwóch trenerów z zakresu filmoznawstwa, instruktora-informatyka, plastyka oraz studentki filmoznawstwa. Efekty pracy będą przedstawione społeczeństwu lokalnemu w czasie 'Włodawskiego Dnia Filmowego’. Na jego obchody złożą się przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne o tematyce filmowej, wywiady i spotkania z gośćmi ze świata filmu (Telewizji Lublin), debaty, projekcja sekwencji filmowych itp.

Budżet projektu: 8 850 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 7

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: http://www.nsewlodawa.pl

Być widzem i reżyserem, czyli nasze zmagania z X Muzą

Wiejska 6, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej