Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Totalnie lokalni - 2010

Realizowany przez:

Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w Lutowiskach

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży własnym regionem, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na piękno naszej bogatej i ciekawej historii, pokazanie młodym ludziom, że wspólne działania mogą przynieść duże efekty, oraz że młodzież chcąca osiągnąć pewne cele potrafi znaleźć sojuszników do ich realizacji. Cel ten będzie realizowany głównie poprzez stworzenie warunków umożliwiających czerpanie z zasobów kulturowych, hist. regionu oraz udział w ciekawej ofercie warsztatowej.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednia grupa odbiorców to uczniowie gimnazjum w Lutowiskach, w wieku 13-16 lat. Mieszkają w Lutowiskach i okolicznych miejscowościach gminy. Głównie uczniowie wykazujący potrzebę rozwoju swoich zdolności, poznawania nowych rzeczy, samorealizowania się.
Pierwszeństwo w rekrutacji będzie mieć młodzież zaniedbana wychowawczo, mająca problemy emocjonalne (relacje interpersonalne, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem) i niski status finansowy rodziny.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży regionem oraz zainicjowanie działań służących jego promocji. Uczestnikami będzie grupa młodzieży z Gimnazjum w Lutowiskach, którzy będą przygotowywać się do roli przewodników turystycznych (metoda questingu) po naszej miejscowości, poznają jej historię i walory turystyczne. Na zajęciach koła regionalnego przygotują metodą projektu prezentację o gminie w ramach konkursu www.atlaswsi.pl. Będą zbierali informacje w środowisku. Promocja ma przyczynić się do rozwoju turystycznego regionu. Poza tym odbędą się: warsztaty psychologiczne przygotowujące uczniów do prezentacji na forum publicznym oraz kształtujące umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych, warsztaty rzeźbiarskie – nabycie umiejętności rzeźbienia w drewnie (sprzedaż wytworów podczas festynu), warsztaty questingu. Spodziewane efekty to rozwój poczucia tożsamości z regionem, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem czy dziedzictwem kulturowym. To nabycie umiejętności wykorzystania ciekawej metody oprowadzania grup w myśl zasady: nauka przez zabawę. Młodzież zaprezentuje nabyte umiejętności oprowadzając metodą questingu grupy nauczycieli i rodziców po fragmencie ścieżki Ekomuzeum, zaś okazją do integracji będzie ognisko i wspólne pieczenie kiełbas. Odbędą się dwa konkursy: literacki i plastyczny związane tematycznie z projektem. Powstanie replika nieistniejącego „Krzyża na Rozstajach”. Podsumowanie projektu nastąpi podczas Festynu Szkolnego.

Budżet projektu: 7 000 zł

Dotacja: 8 800 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w Lutowiskach

Miejscowość: Lutowiska

Ulica, nr domu i lokalu: Lutowiska 45

Kod pocztowy i Poczta: 38-713 Lutowiska

Województwo: podkarpackie

Powiat: bieszczadzki

Adres strony internetowej: http://www.szkolybieszczadzkie.pl

Totalnie lokalni

Lutowiska 84, 38-713, Polska

Więcej