Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Co mówią stare fotografie? - 2010

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice w Krynicach

Cel:

Celem projektu jest stworzenie młodzieży możliwości aktywnych i atrakcyjnych form poznawania historii swojego miejsca zamieszkania, zaspokojenia ich pasji historycznych i fotograficznych. Pobudzenie młodzieży do aktywnego życia w swoim środowisku w oparciu o ich samodzielną pracę.

Odbiorcy projektu:

Wstępna rekrutacja beneficjentów projektu przeprowadzona została na etapie opracowywania wniosku. Spośród 24 osób, które uczestniczyły w spotkaniu w bibliotece, chęć udziału w projekcie wyraziło 15 uczniów Gimnazjum w Krynicach (w wieku 13-16 lat). Większość młodzieży mieszka w Krynicach, pozostali w pobliskich miejscowościach.

Opis projektu:

Projekt 'Co mówią stare fotografie’ jest odpowiedzią na potrzebę grupy młodzieży w wieku 13-16 lat, o zainteresowaniach historycznych i fotograficznych, uczącej się w Gimnazjum w Krynicach, która swój wolny czas chciałaby poświęcić na zrealizowanie pasji historycznych i fotograficznych, wykraczających poza wiedzę szkolną. Grupa ta chciałaby zrealizować swoje marzenia w zakresie udokumentowania historii Krynic na podstawie starych zdjęć, będących w posiadaniu mieszkańców naszego środowiska. Chciałaby zebrać je, opracować i opublikować. Młodzież pragnie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy nad dokumentem historycznym – starymi zdjęciami oraz poznać warsztat fotografa pracującego nad obróbką zdjęć. Projekt daje młodzieży te szanse. Realizowany będzie poprzez warsztaty historyczne, fotograficzne, wyjazd połączony z lekcją muzealną w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz samodzielną pracę młodzieży. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i w weekendy. Efektem projektu będzie wydanie albumu fotografii. Zorganizowany zostanie wernisaż starych fotografii oraz przygotowana zostanie prezentacja multimedialna projektu. Uczestnicy projektu wyniosą konkretne umiejętności praktyczne, które stanowić będą podstawę do rozwoju umiejętności w tym zakresie w przyszłości, co w dalszym czasie może się przydać w ich dorosłym życiu zawodowym.
Dotacja przeznaczona zostanie na realizacje warsztatów historycznych, fotograficznych, wyjazd do w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz na zakup urządzenia skanującego, niezbędnego uczestnikom do zrealizowania zadań projektu.

Budżet projektu: 8 907 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice w Krynicach

Miejscowość: Krynice

Ulica, nr domu i lokalu: Krynice 1

Kod pocztowy i Poczta: 26-610 Krynice

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: http://www.bpgkrynice.republika.pl

Co mówią stare fotografie?

Krynice 78, 22-610, Polska

Więcej