Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Poznajmy swoje korzenie - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty

Cel:

Pobudzenie zainteresowania 30 osób – młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich (w wieku od 13 do 19 lat)mieszkających na terenie Poręby- Żegoty, Brodeł i Alwerni historią i rolą rodu Szwarcenberg-Czarnych, Korycinskich, Szembeków oraz ich wpływem na rozwój Polski i gminy Alwernia, poprzez zebranie przy pomocy partnerów niezbędnych informacji w trakcie rozmów, spotkań, wyjazdów edukacyjnych, wydanie i promocja folderu oraz przygotowanie wystawy fotograficznej w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku.

Odbiorcy projektu:

Bezpośredni odbiorcy projektu to grupa 30 młodzieży w wieku 13-19lat, kontynuująca naukę w szkole średniej i gimnazjum, mieszkająca na stałe na terenie sąsiadujących miejscowości: Poręba Żegoty, Alwernia, Brodła. Rekrutacja odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych miejscowości, UM w Alwernia, ogłoszenia parafialne.

Opis projektu:

Poręba Żegoty jest wsią licząca 1100 osób. Cennym zabytkiem są niszczejące ruiny pałacu Szembeków. Celem projektu (powstał przy współudziale młodzieży) jest pobudzenie zainteresowania młodzieży rolą wpływowych rodów porębskich na rozwój Polski i gminy Alwernia. Projekt będzie realizowany we współpracy z lokalnymi partnerami: nauczycielami, rodzicami, proboszczem, radnymi Rady Miejskiej oraz parlamentarzystami RP. Młodzież będzie pracowała indywidualnie i grupowo, co pomoże jej zdobyć umiejętności pracy w zespole i zwiększy poczucie własnej wartości. Indywidualne spotkania, wywiady ze starszymi osobami pamiętającymi rodzinę Szembeków, zbieranie informacji w parafii oraz grupowo (spotkania raz w m-cu w salach szkoły celem wymiany informacji, wspólne wyjazdy do Muzeum w Chrzanowie, Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie; Sejmu RP, zwiedzanie Zamku Królewskiego i spotkanie z Towarzystwem Szembeków w Warszawie uzmysłowi młodzieży jak wyglądały obyczaje i życie dworskie w Polsce. Udział w obradach Sejmu pomoże zrozumieć doniosłą rolę Jana Szembeka mieszkańca Poręby, Wiceministra Spraw Zagranicznych w II Rzeczpospolitej. Spotkanie z Towarzystwem Szembeka, będzie okazją poznania sylwetki Włodzimierza Szembeka, księdza, który w najbliższych latach ma zostać wyniesiony na ołtarze. Z pozyskanych materiałów młodzież przygotuje folder A-5,8 stron, 1000 szt. 'Poręba Żegoty i jej wybitni mieszkańcy’. Zostanie on wypromowany na spotkaniu młodzieży z Komisją Rady Miasta w Alwerni i rozdany mieszkańcom. Zostanie zakupiony aparat fotograficzny dokumentujący działania, a z wywołanych zdjęć zostanie przygotowana wystawa w UG.

Budżet projektu: 10 250 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty

Miejscowość: Poręba Żegoty

Ulica, nr domu i lokalu: Poręba Żegoty 495

Kod pocztowy i Poczta: 32-566 Poręba Żegoty

Województwo: małopolskie

Powiat: chrzanowski

Adres strony internetowej: –

Poznajmy swoje korzenie

Papieska 17, 32-566 Poręba Żegoty, Polska

Więcej