Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W świecie teatru - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Po To Jesteśmy działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymbarku

Cel:

Główny cel projektu to skłonienie naszych wychowanków do wyjścia na zewnątrz i prezentacji swoich dokonań na profesjonalnej scenie teatralnej, pokonywanie tremy przed występem publicznym. Działania przewidziane w projekcie mają być dla młodzieży bodźcem do podnoszenia samooceny i wiary w swoje możliwości, a także przełamywania barier w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież niepełnosprawna intelektualnie w wieku 13-19 lat, uczniowie Gimnazjum i ZSZ, którzy przebywają w Internacie SOS-W. W projekcie udział będzie brało 20 chętnych osób. Główny trzon zespołu stanowić będą członkowie teatrzyku 'Wesołe Marionetki’ – 7 osób, pozostałe osoby zostaną zachęcone do udziału w projekcie poprzez ogłoszenie naboru na apelu, w gazetce szkolnej oraz wywieszenie plakatów informacyjnych.

Opis projektu:

Historia teatrzyku Wesołe Marionetki działającego przy SOS-W w Szymbarku sięga już 15 lat. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania naszych podopiecznych. Dziecko upośledzone umysłowo doświadcza w swoim życiu wielu porażek. Porównywane przez rodziców z pełnosprawnym rodzeństwem i rówieśnikami odbierane jest często, jako leniwe, niezaradne i złośliwe. Zabawa w teatr sprawia, że człowiek niepełnosprawny intelektualnie nie jest już redukowany wyłącznie do roli pasywnego konsumenta, lecz staje się aktywnym twórcą kultury. Dzięki dotacji pokażemy nasze przedstawienia szerszej publiczności, co sprzyjałoby integracji wychowanków ze społecznością lokalną. Nawiążemy współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz inną grupą teatralną. Zorganizujemy wyjście na spektakl teatralny w Krakowie, aby zobaczyć prace profesjonalnej grupy aktorskiej. Zakupimy sceniczny sprzęt oświetleniowy, stroje teatralne, materiały potrzebne do wykonania dekoracji. Mamy nadzieję, że z czasem naszą działalnością zainteresuje się coraz więcej osób. Przez cały okres realizacji projektu, będziemy intensywnie współpracować z następującymi instytucjami: Biblioteką Pedagogiczną w Gorlicach, Gorlickim Centrum Kultury, Drukarnią Glinik oraz placówkami oświatowymi.

Budżet projektu: 19 105 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Po To Jesteśmy działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymbarku

Miejscowość: Szymbark

Ulica, nr domu i lokalu: Szymbark 250

Kod pocztowy i Poczta: 38-311 Szymbark

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: http://www.szymbark.edu.pl/

W świecie teatru

Szymbark 280, 38-311, Polska

Więcej