Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

A brzosteckie zegary wciąż biją… - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość w Brzostku

Cel:

Zaangażowanie młodzieży i uczynienie jej współodpowiedzialną za działania zmierzające do uchronienia od zapomnienia zanikającego dziedzictwa kulturowego gminy Brzostek. Rozwijanie wrażliwości na sztukę, dobra kultury oraz wskazanie możliwości realizowania zainteresowań, marzeń i talentów przy wsparciu innych.

Odbiorcy projektu:

Zasadnicza grupa odbiorców to zarazem realizatorzy projektu. Stanowi ją młodzież uczęszczająca do miejscowego brzosteckiego gimnazjum i mieszkająca na terenie Brzostku i okolic. Realizację projektu rozpoczniemy od rekrutacji uczestników. Spośród chętnych mających preferencje taneczne i wokalne zostanie wybrana 20-osobowa grupa. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z zasadami równości płci oraz szeroko rozumianej równości społecznej.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie kierowane jest do młodzieży uczącej się z gminy Brzostek. Pod patronatem Stowarzyszenia Razem w Przyszłość podejmą działania mające na celu zjednoczenie kilku pokoleń mieszkańców wokół uchronienia od zapomnienia dziedzictwa kulturowego gminy Brzostek. Działania będą mieć charakter warsztatowy. Nawiążą współpracę z lokalnymi animatorami kultury, artystami ludowymi, szkołami oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Zgromadzą teksty zanikających lokalnych pieśni ludowych. Dokonają ich opracowania wokalnego i muzycznego oraz nagrają płytę CD. Wydadzą śpiewniczek z tekstami zebranych utworów muzycznych. Przywrócą do świetności regionalny taniec Brzostowiak, który odszedł w zapomnienie. Opracują choreografię innych tańców naszego regionu. Nawiążą relacje z działającymi na terenie Brzostku Warsztatami Terapii Zajęciowej. Pozyskanie tego partnera zaowocuje uszyciem strojów do tańca Brzostowiak i innych tańców Rzeszowszczyzny. Poszukiwania namacalnych śladów przeszłości będą dla nastolatków okazją do głębszego poznania środowiska lokalnego. Projekt upowszechni sztukę ludową kształcąc umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, wyrobi więc predyspozycje cenione w przyszłym życiu zawodowym.
Dotacja zostanie przeznaczona na nagranie i wydanie płyty, śpiewnika, prowadzenie zajęć warsztatowych, zakupienie materiału na uszycie strojów ludowych oraz zorganizowanie wycieczki do Muzeum Etnograficznego. Na potrzeby projektu zakupimy drukarkę oraz magnetofon, które wykorzystamy podczas zajęć oraz do publikacji.

Budżet projektu: 10 995 zł

Dotacja: 6 300 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość w Brzostku

Miejscowość: Brzostek

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 13

Kod pocztowy i Poczta: 39-230 Brzostek

Województwo: podkarpackie

Powiat: dębicki

Adres strony internetowej: –

A brzosteckie zegary wciąż biją…

Szkolna 13, 39-230 Brzostek, Polska

Więcej